marți, 6 decembrie 2016

Studiul privind optiunile scolare si profesionale ale elevilor claselor a VIII-a


In lunile octombrie - noiembrie 2016, la clasele a VIII- a A, B, C, s-a derulat Studiul privind optiunile scolare si profesionale ale elevilor claselor a VIII-a.
 
Obiectivele studiului
1.  Identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor, după finalizarea clasei a VIII-a
2.  Identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare ale elevilor pe filiere, profiluri si specializari
3. Identificarea domeniilor de activitate în care elevii claselor a VIII-a şi-ar dori să lucreze în viitor
4.Stabilirea motivelor care stau la baza opţiunilor şcolare exprimate;
   5 .Ierarhizarea opţiunilor elevilor pentru liceele pe care şi-ar dori să le urmeze la sfârşitul clasei a VIII-a
6. Evidenţierea modalităţilor prin care şcoala şi familia pot oferi sprijin elevilor şi părinţilor acestora în procesul de orientare şcolară şi profesională;
    7. Identificarea aspiraţiilor elevilor privind viitoarea lor carieră;
8.Determinarea factorilor care îi pot conduce pe elevi la obţinerea unor performanţe şcolare
ridicate;
        9. Analiza nivelului de motivaţie al elevilor cu privire la parcurgerea unui anumit traseu educaţional şi profesional după absolvirea clasei a VIII-a, respectiv după absolvirea liceului.
 
 
Nota: Studiul a fost distribuit profesorilor diriginti si poate fi consultat la Cabinetul de consiliere.

Adaptarea scolara a elevilor in clasa a V-a MicrocercetareIn data de 23 nov. 2016, in cadrul orei de dirigentie (consiliere si orientare), la clasa a V-a A, prof diriginte Elena State, consilierul scolar a derulat o activitate de consiliere de grup cu tema Adaptarea scolara a elevilor in clasa a V-a.
A fost explicat elevilor conceptul de „adaptare scolara” si au fost dezbatute principalele aspecte ce tin de aceasta problematica (factori, cauzele adaptarii/inadaptarii scolare, modalitati de interventie/adaptare/de rezolvare a problemelor).
Elevii au completat, NENOMINAL (!), un Chestionar de investigatie a opiniilor. Datele obtinute astfel stau la baza prezentei microcercetari.

Motivatia microcercetarii:
- identificarea perceptiilor elevilor cu privire la fenomenul adaptarii scolare;
- identificarea unor cazuri/situatii de inadaptare (in stare latenta/ mai putin observabila) in randul elevilor;
- interventia facilitatoare adaptarii scolare.

Scopul microcercetarii :
·         Identificarea acelor cazuri/situatii (in randul elevilor) care necesita o interventie facilitatoare adaptarii scolare;
·         Semnalarea catre parinti a unor informatii cu privire la calitatea unor strategii parentale utilizate si la efectul acestora in planul personalitatii elevilor, din perspectiva sustinerii/ blocarii efortului specific necesar adaptarii in clasa a V-a;
·         Informarea profesorilor privind rezultatele initiale ale acestei microcercetari si constientizarea necesitatii unor schimbari in ceea ce priveste sistemul personal de reprezentari si strategii educationale cu privire la fenomenul adaptarii scolare.

Obiectivele programului
1. Constientizarea si clarificarea conceptului
-          sensibilizarea fata de problema adaptarii scolare;
-          motivarea pentru schimbare,
prin: prezentari, sesiuni informative, transmiterea unor materiale informationale parintilor si cadrelor didactice, participari la comisia dirigintilor, elaborarea unui suport de curs/ informativ etc.

2. Modificarea comportamentelor - producerea unor schimbari prin:
-          construirea unor strategii adecvate de comunicare a dimensiunilor presupuse de procesul adaptarii scolare;
-          dezvoltarea de programe specifice care sa faciliteze adaptarea.

3. Modificarea mediului/ contextului - realizarea unor schimbari in mediu care sa faciliteze/ mentina modificarea comportamentala prin:
-          controlul stimulilor;
-          optimizarea mediului scolar, pentru reducerea factorilor de  stres.

4. Evaluarea rezultatelor programului - este esalonata in timp:
-          rezultatele imediate;
-          rezultate pe termen lung.

 Nota: Microcercetarea a fost transmisa parintilor elevilor clasei a V-a A si cadrelor didactice din scoala.
Ea poate fi consultata in Cancelarie, la Cabinetul de consiliere sau la Biblioteca scolii.

vineri, 11 noiembrie 2016

miercuri, 12 octombrie 2016

luni, 3 octombrie 2016