sâmbătă, 26 februarie 2011

Steluţe pe pământ

Cu gândul la fetiţa brunetă de 8 ani mi-am reamintit un excepţional film indian - Taare Zameen Par (Steluţe pe pământ, regizor Aamir Khan, scenarist Amole Gupte, 2007, 165 min).

"Un film emoţionant despre copii şi despre adulţii care îi cresc." Un film pe care îl recomand părinţilor, educatorilor, pedagogilor, psihologilor, logopezilor…

Vă invit să urmăriţi povestea emoţionantă a unui băieţel dislexic care repetă clasa pentru că nu ştie să scrie şi să citească… fiindcă “literele dansează”. Nimeni nu îl crede, nimeni nu îl înţelege. E considerat leneş, prost, obraznic şi suportă un tratament îngrozitor din partea părinţilor, prietenilor, profesorilor. În cele din urmă ajunge la o şcoală de corecţie (!) pentru "a fi disciplinat". Departe de familie, mereu certat şi pedepsit pentru “lipsa lui de performanţă”, se afundă în lumea proprie şi refuză comunicarea cu cei din jur.

Aşa îl descoperă noul profesor de arte – singurul care îl încurajează, îl ajută să înţeleagă şi să depăşească incapacitatea de învăţare. Prin metode adecvate şi potrivite deficitului (prezentări multisenzoriale, învăţarea pe unităţi mici, supra-învăţarea...), băiatul reuşeşte să scrie şi să citească.

Scos din carapacea sa, copilul îşi găseşte lumina în pictură. Modul de gândire diferit, desprins de sistemul normal de valori, creativitatea debordantă îi aduc succesul.
"Puţin dulce, puţin acru/ Puţin mai aproape, nu prea departe/ Tot ce vreau, tot ce doresc, tot ce am nevoie e să fiu liber…”, sună versurile unui cântec din film. Vizionare plăcută!

Taare Zameen Par **Film Indian**Prima Parte**Vezi mai multe video din film

Continuarea filmului aici: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 .miercuri, 23 februarie 2011

Limbajul secret al copiilor


Cum îţi poţi ajuta copilul să fie mai sigur pe el, să-şi depăşească temerile şi coşmarurile, să-şi facă mai repede prieteni şi să înţeleagă diferenţa dintre bine şi rău?

La Editura TREI, în colecţia Psihologie Practică a apărut cartea Limbajul secret al copiilor.

Accentuând asupra nevoii esenţiale a copiilor de a fi ascultaţi, înţeleşi şi acceptaţi, psihologul Lawrence E. Shapiro le oferă părinţilor şi educatorilor cheia limbajului „secret" al copiilor. Folosindu-şi experienţa de zeci de ani în terapia copiilor, pediatrul american prezintă o mulţime de tehnici şi exerciţii ludice de comunicare nonverbală, bazate pe gesturile şi expresia facială a copilului, pe inflexiunile vocii, pe postură, dar şi pe jocurile, poveştile şi visele sale preferate.


Din cuprins: Limbajul secret al bebeluşilor (Bebeluşii pot vorbi cu adevărat, O altă modalitate de a-l privi şi a-l asculta pe bebeluşul vostru, Cum cer bebeluşii ajutor, Limbajul mâinilor: cum puteţi comunica cu bebeluşul vostru înainte ca acesta să poată vorbi), Limbajul secret al jocului copilului (Joaca: munca celor mici, Cum să înţelegeţi limbajul jocului copilului, Problemele jocului, Cincisprezece minute de joacă pe zi: o reţetă pentru a avea un copil mai fericit şi mai sigur pe sine), Limbajul secret al poveştilor şi al viselor copilului (Poveşti fără sfârşit, Cum să înţelegeţi poveştile şi visele copilului vostru, Problemele care ies la iveală prin intermediul povestirilor şi viselor, Cum să le vorbim copiilor prin intermediul limbajului secret al poveştilor), Limbajul secret al artei copilului (De ce se exprimă copiii prin intermediul artei, Arta ca o cale de comunicare între voi şi copilul vostru, Cum să vezi când arta copilului vostru reprezintă un ţipat de ajutor, Arta întru salvare), Limbajul secret al feţei, al trupului şi al vocii ( A vorbi fără cuvinte, Citiţi-vă copilul ca pe o carte deschisă, Copilul vostru cunoaşte secretele comunicării nonverbale?, Cum să faceţi legătura între voi şi copil şi cum să vă adresaţi acestuia), Cele şapte secrete ale succesului social (Cum să vă ajutaţi copilul să devină popular).


marți, 22 februarie 2011

Evaluarea continuă la clasă


Evaluarea continuă la clasă AICI

Lucrarea face parte din seria Module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice elaborată în cadrul Proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Modulul este o reeditare îmbunătăţită şi adăugită a modulului „Evaluarea continuă la clasă” (autori: Florin Ioniţă, Adriana Ţepelea) elaborat în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural (© Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Unitatea de Management a Proiectului pentru Învăţământul Rural; Bucureşti, 2005).

Din cuprins:

Rolul şi importanţa evaluării curente în şcoală
Relaţia curriculum – evaluare (standarde de evaluare, obiective curriculare, obiective de evaluare; programe: şcolare şi de examen etc.)
Calităţile generale ale unui instrument de evaluare
Tipologia itemilor
Metode şi instrumente de evaluare
(tradiţionale: orale, scrise; complementare: fişa de evaluare, scara de clasificare, investigaţia, proiectul, portofoliul, rezolvarea de probleme)
Anexă: Portofoliul şcolar
Proiectarea şi administrarea testelor; proiectarea baremelor
Interpretarea datelor obţinute prin evaluare
Anexă: Proiectarea şi aplicarea testelor şi a baremelor de corectare şi de notare
Anexe

Notă : Acest material va fi prezentat în cadrul a 3 Consilii profesorale cu teme de perfecţionare (semestrul II), activităţi incluse în Proiectul de formare continuă centrată pe şcoală.

duminică, 20 februarie 2011

Predarea–învăţarea interactivă centrată pe elev


Predarea–învăţarea interactivă centrată pe elev AICI

Lucrarea face parte din seria „Module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice“ elaborată în cadrul Proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Modulul este o reeditare îmbunătăţită şi adăugită a modulului „Predarea interactivă centrată pe elev” (autori: Ligia Sarivan, Iulian Leahu, Mihaela Singer, Daniela Stoicescu, Adriana Ţepelea) elaborat în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural (© Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Unitatea de Management a Proiectului pentru Învăţământul Rural; Bucureşti, 2005).

Din cuprins:

(RE)descoperirea copilului şi şcoala (INTER)activă (La ţintă; De ce vorbim despre «învăţare activă»; De ce vorbim despre «învăţare interactivă»? ; Ce face profesorul când învăţarea elevilor este activă?)
Anticiparea interactivă (Avem o programă şcolară – ce facem cu ea?; Sugestii pentru proiectare – Interogaţii utile; Stereotipii păguboase legate de procesul proiectării)
Inventar metodologic interactiv (Metodologia: de la tradiţie la inovaţie; Prelegerea într-o perspectivă modernă; Brainstorming; Ştiu – vreau să ştiu – am învaţat; Jurnalul cu dublă intrare; SINELG; Eseul de cinci minute; Ciorchinele; Turul galeriei; Cubul; Bulgărele de zăpadă; Mozaicul; Discuţia; Organizatorul grafic; De la domeniul exterior şcolii la didactica disciplinelor; Învătarea centrată pe probleme: focus - Matematica şi nu numai!; Investigaţia: focus - Ştiinţele naturii şi nu numai!; Studiul de caz: focus - aria curriculară Om şi societate şi nu numai!; Dezbaterea : focus - aria curriculară Limbă şi comunicare şi nu numai!; Proiectul : focus – aria curriculară Tehnologii şi nu numai!; Portofoliul: focus – aria curriculară Arte şi nu numai!) Ludicul şi imaginaţia – învăţarea ca joacă nu-i de joacă! (Călătorie imaginativă – la clasele mici. Jocul de rol; Jocuri pentru clasele mici)
Interacţiune de la A la Z! (Cum începe „o oră interactivă“?; Cum se face o încheiere interactivă?; În loc de concluzii – o decizie în legătură cu scara!)
Anexe – alte exemple şi sugestii pentru diferite discipline şcolare
Notă : Acest material a fost prezentat în cadrul a 3 Consilii profesorale cu teme de perfecţionare (semestrul I), activităţi incluse în Proiectul de formare continuă centrată pe şcoală.

joi, 17 februarie 2011

Paşaport pentru viitorPaşaport pentru viitor este un proiect de orientare şcolară şi profesională ce va fi derulat la clasele 5-8 in perioada februarie-aprilie 2011.

Activităţile proiectului:

Săptămânile 1-3. Autocunoaştere. Profilul personal al aptitudinilor cognitive, intereselor şi valorilor (Care sunt preocupările mele? joc în lanţ – prenume + o preocupare cu aceeaşi literă; Chestionar de autoevaluare a intereselor; Chestionar de autoevaluare a aptitudinilor cognitive; Chestionar de autoevaluare a valorilor; Casa Carierei Mele; Tema opţionala: testele de interese si aptitudini de pe http://www.go.ise.ro/)

Ghidul Ocupaţiilor AICI
Programul InterOptions. Chestionarul de preferinţe pentru ocupaţii în România - program de consiliere profesională AICI
Testul Holland (aplicare la cls 8 A,B,C,D,E)

Săptămânile 4-5. Profilul Ocupaţional. Informaţii despre ocupaţii de interes. Realizarea unor proiecte despre meserii de interes ( http://www.go.ise.ro/)

Săptămâna 6. Reţeaua liceelor. Proiect de prezentare a unor licee bucureştene

Săptămâna 7. Contextul deciziei de carieră

Săptămâna 8. Opţiunile mele de carieră

Săptămâna 9. Paşaport pentru Viitor. Workshop. Expoziţie. Turul Galeriei

Consilierea vocaţională (training)

Grupul ţintă: profesorii diriginţi

Cursul a vizat următoarele problematici:
- informarea profesorilor diriginţi cu privire la tehnici şi instrumente de cunoaştere şi autocunoaştere a elevilor;
- oferirea de materiale specifice consilierii şi orientării şcolare (un CD ce cuprinde chestionare, teste, jocuri, resurse OSP online);
- familiarizarea profesorilor diriginţi cu tehnici de lucru specifice consilierii şi orientării şcolare şi profesionale;
- proiectarea a 8 lecţii de consiliere OSP la clasele V-VIII ce vor fi incluse în proiectul “Paşaport pentru viitor”

luni, 14 februarie 2011

marți, 8 februarie 2011

Siguranţa pe Internet
Pe data de 8 februarie 2011 se sărbătoreşte la nivel european Ziua Siguranţei pe Internet 2011
, eveniment desfăşurat anual în peste 50 de ţări sub egida reţelei europene INSAFE - European Safer Internet Network, în cadrul programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene. În Romania evenimentul este organizat de consorţiul Sigur.info, coordonat de Salvaţi Copiii Romania, în parteneriat cu Positive Media şi Focus – Centrul Roman pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual.

Pentru a marca Ziua Siguranţei pe Internet 2011 la nivel naţional, consorţiul Sigur.info a lansat concursul Este mai mult decât un joc, este viaţa ta.

Sesiunile de informare organizate în şcoală
au avut ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil a tehnologiei online şi a telefoanelor mobile, precum şi conştientizarea şi educarea elevilor asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet.

Vă recomandăm accesarea website-ului Sigur.info

"Sigur.info atinge trei obiective:

Conştientizarea părinţilor, a copiilor şi a tinerilor în privinţa avantajelor utilizării Internetului, dar şi asupra pericolelor reale care pot apărea în mediul virtual;

Informarea părinţilor şi cadrelor didactice prin sesiuni de informare, cunoştinţe şi sfaturi legate de siguranţa copiilor în mediul virtual şi răspunsuri la unele probleme cu care se pot confrunta la diferite vârste;

Resurse online - legături către site-uri şi soluţii privind navigarea în siguranţă pe Internet" ( Sursa: Sigur.info)