miercuri, 26 ianuarie 2011

Orientare şcolară şi profesionalăEducarea elevilor în vederea alegerii carierei care se concretizează în pregătirea elevilor în vederea efectuării unor opţiuni şcolare şi profesionale corecte şi realiste este, în esenţă, un aspect principal al educaţiei generale pe care o asigură şcoala. Ea presupune însuşirea unui ansamblu de cunoştinţe cu privire la diversele domenii ale realităţii, formarea de abilităţi şi deprinderi, dezvoltarea unor interese multilaterale şi a unor interese profesionale dominante, dezvoltarea aptitudinilor generale şi speciale, formarea unor atitudini pozitive faţă de muncă, dezvoltarea unei motivaţii superioare şi a idealului profesional, formarea unor trăsături volitiv-caracteriale pozitive necesare în exercitarea diverselor profesiuni pentru care optează elevii etc. (Tomşa, G. Consilierea şi dezvoltarea carierei la elevi. Bucureşti, Casa de Editură şi Presă Românească, 1999).

Activităţi de orientare şcolară şi profesională derulate la nivelul unităţii şcolare:

1. Lecţii de consiliere şi orientare (dirigenţie) la clasele a VIII-a - susţinute de către diriginţii claselor respective în colaborare cu profesorul psihopedagog
- ateliere de lucru (simularea alegerii anumitor cariere sau modele ale dezvoltării personale)
- teme aplicative despre posibilităţile unei dezvoltări reuşite în diferite cariere
- sesiuni de informare, proiecte despre carieră, simularea anumitor situaţii specifice unor profesii
- teste psihologice şi metode de consiliere vocaţională

Pentru conturarea unui plan de educare şi dezvoltare a carierei, este necesară identificarea realistă a resurselor şi anticiparea posibilelor obstacole.
Resursele interne vizează: talentul, aptitudinile, deprinderile, cunoştinţele, perseverenţa, motivaţia, interesul.
Resursele externe sunt de obicei familia, prietenii, şcoala, instituţiile specializate în consiliere.
Obstacolele de natură internă ar putea fi: teama de eşec, amânarea, ezitarea, emotivitatea, îndoiala, neîncrederea în propriile posibilităţi.
Mai semnificative par a fi piedicile externe: nivelul insuficient de pregătire, lipsa / insuficienţa resurselor financiare, lipsa de suport moral.

”Procesul de educaţie pentru carieră furnizează mijloace şi exersează formarea unor deprinderi pentru dezvoltarea cunoştinţelor individului despre ofertele de educaţie şi formare ale şcolilor, facilitează achiziţionarea mecanismelor necesare luări deciziilor avizate cu privire la viitorul şcolar şi profesional, informează beneficiarii despre posibilităţile de angajare şi succes profesional, le dezvoltă elevilor capacitatea de a-şi pune în valoare calităţile, de a le face valoroase şi vandabile.” (Jigău, M. Consilierea carierei. Bucureşti, Editura Sigma, 2001).

2. Şedinţe cu părinţii :
- la nivel de şcoală (susţinute de directori),
- la nivelul fiecărei clase (susţinute de către diriginţii claselor respective în colaborare cu profesorul psihopedagog).
La fiecare şedinţă cu părinţii de la clasele a VIII se discută Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal.

Detalii : http://www.edu.ro/

3. Proiecte educaţionale (coordonate de prof. psihopedagog) :

PROIECTUL PAŞAPORT PENTRU VIITOR
PROIECTUL VREAU O CARIERĂ
PROIECTUL DISCIPLINA POZITIVĂ
PROIECTUL Ţinta mea, liceul -parteneriat cu Colegiul Naţional Bilingv G. Coşbuc

Grup ţintă: elevii cls. a VIII şi părinţii acestora
Coordonatele proiectelor : Autocunoaştere, Informare, Consiliere

Scopul orientării şcolare şi profesionale este de informare şi consiliere a persoanelor cu privire la alegerea rutei şcolare şi profesionale motivat considerată de individ ca optimă pentru sine şi care să-i aducă acestuia, prin cariera exercitată, satisfacţie, un nivel de trai decent, afirmare personală şi socială, performanţă profesională şi participarea la viaţa publică. Totodată, activitatea consilierului cu privire la carieră vizează şi sporirea capacităţii individului de auto-decizie, auto-evaluare realistă de sine, iniţiativă, flexibilitate în diferite situaţii specifice.

La adresa http://www.go.ise.ro/ găsiţi: Ghidul ocupaţiilor, Test de interese, Test de aptitudini , altele informaţii specifice.

4. Orientare Şcolară şi Profesională în cadrul Cabinetului de Asistenţă Psihopedagogică, la solicitarea beneficiarilor: părinţi, elevi, profesori. Consiliere individuală şi de grup

5. Ghidul Admiterea
Va fi primit în luna mai 2011 de fiecare elev de la clasa a VIII-a (constituie un suport informativ referitor la reţeaua de licee din Bucureşti, mediile de admitere, adresa liceului... )

6. Participarea la Târgul de oferte educaţionale – mai 2011 .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu