miercuri, 13 iulie 2011

Învaţă eficient! Stiluri de învăţare. Chestionar referitor la stiluri de învăţare
AICI Materiale didactice pentru învăţarea centrată pe elev; Program PHARE RO 0108 – 01

Din cuprins:
Învăţarea centrată pe elev
Stabilirea stilurilor de învăţare
Diferenţierea instruirii
Tehnici de chestionare
Strategii de predare care să corespundă stilurilor de învăţare


Din cuprins:


Elevii trebuie să fie implicaţi activ în învăţare şi să îşi asume un grad înalt de responsabilitate personală în acest sens.


Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev sunt:
•Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor.
•Recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al cuvântului nu este decât unul dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe.
•Rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe care îi are în grijă.
•Recunoaşterea faptului că, în mare parte, procesul de învăţare nu are loc în sala de clasă şi nici când cadrul didactic este de faţă.
•Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea trebuie împărtăşită şi elevilor.
•Profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi administrarea propriului lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare atât în sala de clasă, cât şi în afara ei.
•Luaţi individual, elevii pot învăţa în mod eficient în moduri foarte diferite

În cadrul strategiilor de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare:

•Lecţia pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde întrebări sau activităţi care să îi implice pe elevi.
•Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum prezintă rezultatele studiului lor.
•Elevii pot beneficia de meditaţii, în cadrul cărora pot discuta despre preocupările lor individuale cu privire la învăţare şi pot cere îndrumări.
•Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă informaţii standardizate.
•Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a dobândi aptitudini fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă.
•Se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii din viaţa reală, cum ar fi studiile de caz şi simulările.
•Lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe care elevii le preferă în învăţare (vizual, auditiv, practic/kinetic)
•Lecţiile înlesnesc descoperirile făcute sub îndrumare şi solicită participarea activă a elevilor la învăţare.
•Lecţiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învăţate, a modului cum au învăţat şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de învăţare în cazul lor.

Află care este stilul propriu de învăţare, completând chestionarul din cadrul lucrării! Apoi parcurge GHIDUL care te ajută să înveţi eficient!Descarcă Chestionarul referitor la stiluri de învăţare AICI


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu