duminică, 31 octombrie 2010

"Tabăra" de creaţie“Tabăra” de creaţie este o activitate de consiliere de grup, parte componentă a proiectului „Încă o şansă”, realizarea şi promovarea unui spectacol şcolar prin metoda teatrului forum.

Teatrul forum este o metodă participativă, care are ca moment principal realizarea unui scenariu cu mesaj social de către elevi. Accentul este pus pe creativitate, interacţiune, improvizaţie.

Proiectul debutează cu un „joc” - echipa de proiect considerând util, dar şi original programarea unei „tabere” de creaţie.

În cadrul atelierelor de teatru forum se vor încuraja spiritul de echipă, colaborarea în grup, stimularea capacităţii critice, formarea spiritului civic, acceptarea şi valorizarea reciprocă.

vineri, 29 octombrie 2010

Tentaţiile adolescenţeiOra de consiliere la 7 A, 7 B, 7 C

În colaborare cu Poliţia Capitalei şi Poliţia de Proximitate, la clasele 7 A, 7 B şi 7 C s-a derulat activitatea „Tentaţiile adolescenţei. Codul Penal pe înţelesul tuturor”. Activitatea este parte componentă a proiectului „Ceea ce ne răneşte...”, proiect de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar.

DELETE Violenţa

Vineri, 29 octombrie 2010, am organizat în şcoală şedinţa metodică a profesorilor consilieri şcolari din sectorul 2.

Marcela Călineci a prezentat lecţia de consiliere “DELETE Violenţa”.

Elevii clasei a IV-a B (profesor pentru învăţământ primar Vali Iatan) au răspuns întrebării “Ce este violenţa?” (ameninţă, intimidează, ironizează pe alţii; manifestă agresivitate fizică faţă de alţii; distruge bunurile celorlalţi; relaţionează defectuos cu alţii - nu ţine de supravieţuire; încalcă drepturile celorlalţi), au lucrat în ateliere (Detectiv Portrete) şi au găsit soluţii pentru a combate comportamentul violent (câteva soluţii : comunicarea, încrederea în sine, persoanele resursă, medierea conflictelor, exprimarea emoţiilor, evenimentele educaţionale, toleranţă, empatie, simţul umorului…).

vineri, 22 octombrie 2010

Combaterea violenţei în şcoliSeminarul "Combaterea violenţei în şcoli - o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi copii" face parte din proiectul Tinerii împotriva violenţei, finanţat din Fondul Social European şi implementat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC şi Organizaţia Salvaţi Copiii.

Obiectivul general al proiectului "Tinerii împotriva violenţei" vizează dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală.

Scopul seminarului "Combaterea violenţei în şcoli - o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi copii" a vizat crearea unui mediu interactiv de comunicare şi dezbatere cu privire la această problematică, în vederea găsirii soluţiilor celor mai potrivite pentru preîntâmpinarea şi gestionarea situaţiilor de violenţă în şcoli.Atunci când sunt în mod frecvent confruntaţi cu situaţii de violenţă, copiii:
- devin retraşi, nesiguri, lipsiţi de încredere în sine şi în ceilalţi;
- nu se pot concentra pentru activităţile şcolare;
- au un randament şcolar în scădere;
- au dificultăţi de comunicare cu cei de aceeaşi vârstă pe care îi evită ori faţă de care devin agresivi;
- pot fi evitaţi la rândul lor de ceilalţi copii;
- pot trăi cu teama de a merge la şcoală;
- pot manifesta dureri de cap, dureri abdominale, tulburări de somn.
Atunci când îşi însuşesc modele violente de comportament, copiii:
- au fost de cele mai multe ori la rândul lor victime ale unor comportamente violente;
- nu cunosc alternative de rezolvare a problemelor;
- nu au dezvoltate abilităţi de gestionare a emoţiilor şi autocontrol;
- pot ajunge să considere violenţa un fapt obişnuit.
Comunicarea nonviolentă în spaţiul şcolii:
- reduce conflictualitatea;
- dezvoltă relaţii pozitive;
- îmbunătăţeşte performanţa şcolară.

duminică, 17 octombrie 2010

Meseria de părinte. Stiluri parentaleExistă multe idei despre cum să creşti copiii. Unii părinţi adoptă metodele utilizate de proprii lor părinţi, alţii primesc sfaturi de la prieteni. Unii citesc cărţi despre “meseria de părinte”, alţii participă la cursuri organizate de şcoli sau alte instituţii.

Literatura de specialitate prezintă trei stiluri parentale: autoritar, permisiv, democratic.

Stilul autoritar
Părinţii autoritari întotdeauna încearcă să deţină controlul asupra copiilor. Stabilesc norme stricte pentru a încerca să menţină ordinea şi fac, de obicei, acest lucru fără căldură şi afecţiune. Ei încearcă să stabilească standarde stricte de conduită şi sunt de obicei foarte critici cu copiii dacă aceştia nu le respectă. Copiilor li se spune ce, unde, când şi cum să facă ceva, fără să li se ofere opţiuni. Părinţii autoritari nu explică cerinţele adresate copiilor. Dacă un copil are întrebări referitoare la o regulă sau o comandă, răspunsul părintelui este: "Pentru că aşa spun eu!" Copiii beneficiază doar de drepturile permise de adult.
Părinţii autoritari tind să se concentreze mai degrabă asupra comportamentului indezirabil decât asupra comportamentelor pozitive, iar copiii sunt certaţi sau pedepsiti, de multe ori aspru, pentru că nu urmează regulile. Copiii cu părinţii autoritari, de obicei, nu învaţă să gândească pentru ei înşişi şi nu pot lua decizii.

Stilul permisiv
Părinţii permisivi exercită puţin control asupra copiii lor. Copiii fac ce doresc, au libertate nelimitată. Părinţii permisivi nu definesc limite clare sau aşteptări pentru comportamentul copiilor şi tind să accepte, într-o manieră caldă şi iubitoare, modul lor de manifestare. În unele cazuri, părinţii permisivi stabilesc puţine reguli, dar acestea nu sunt puse în aplicare în mod consecvent. Ei nu vor ca propriul copil să fie legat de rutine, doresc ca acesta să se simtă liber. Părinţii permisivi oferă copiilor posibilităţi multiple de a alege, chiar şi atunci când copilul nu este capabil de a face alegeri bune. Ei tind să accepte comportamentul (bun sau indezirabil) al unui copil şi nu fac nici un comentariu dacă este sau nu benefic. Părinţii permisivi se pot simţi în imposibilitatea de a schimba un comportament neadecvat sau aleg să nu se implice.

Stilul democrat
Părinţii care adoptă acest stil ajută copiii să înveţe să fie responsabili şi să se gândească la consecinţele comportamentului lor. Fac acest lucru prin furnizarea de aşteptări clare, rezonabile pentru copiii lor şi explicaţii referitoare la necesitatea unui anumit mod de comportament. Părinţii monitorizează comportamentul copiilor lor pentru a se asigura că ei urmează normele şi aşteptările şi fac acest lucru într-o manieră caldă şi iubitoare. Se concentrează pe comportamentele bune, corecte, recompensându-le. Părinţii care au un stil democratic oferă copiilor libertate, dar cu limite. Insistă pe ordine şi rutină. Regulile sunt decise de comun acord, deciziile sunt luate împreună. Copiilor li se acordă respect şi demnitate.

Dragi părinţi,
Care este stilul dumneavoastră?
Gândiţi-vă la ceea ce doriţi dumneavoastră să înveţe copiii…

Copiii cu părinţi permisivi pot dezvolta o identitate proprie, o personalitate distinctă, originală. Ei se simt importanţi, speciali, fapt ce determină creşterea nivelului stimei de sine. Aceşti copii pot fi creativi şi au capacitatea de a lua decizii. Pe de altă parte, le va fi foarte greu să înţeleagă rolul limitelor, al regulilor şi să ţină cont de ele atunci când situaţia o va cere; de aceea, ei pot fi consideraţi obraznici sau chiar copii problemă. Există riscul ca foarte curând copiii ,,să preia controlul familiei” în sensul că nu vor mai face decât ce vor ei şi nu vor mai accepta sfaturi.

Copiii crescuţi de părinţi autoritari învaţă foarte greu să fie maleabili, sensibili la dorinţele altora, ei vor fi neiertători cu cei care greşesc. De asemenea, aceşti copii vor întâmpina dificultăţi în realizarea unei comunicări eficiente, vor fi lipsiţi de iniţiativă, de curaj şi veşnic nemulţumiţi, deoarece se vor teme în permanenţă că vor putea greşi. Ei dezvoltă stimă de sine scăzută.

Cercetările din domeniul dezvoltării copilului arată că se obţin rezultate pozitive pentru copil atunci când părinţii adoptă stilul democratic. Ca urmare a acestei atitudini parentale, copiii îşi vor dezvolta un echilibru emoţional, deprinderi de comunicare eficientă, vor fi creativi, cu capacitate decizională şi autonomie personală. Vor avea un nivel ridicat al stimei de sine.

Naufragiat pe o insulă
Elevii notează pe o foaie denumirea unui obiect foarte important pentru ei.
Se formează echipe.
Se anunţă echipele: „Din nefericire aţi naufragiat pe o insulă pustie, având asupra voastră doar obiectul notat pe foaie. Împreună trebuie să găsiţi soluţii de îmbunătăţire a şanselor de supravieţuire (combinând obiectele)”.
După expirarea timpului de lucru, fiecare grup prezintă ideile proprii.
Discuţii: Despre lucrul în echipă; Despre importanţa unor obiecte; Ce alt obiect ai fi preferat să ai asupra ta? De ce?; Ce persoană ai lua cu tine pe o insulă? De ce?

vineri, 15 octombrie 2010

Povestea creionului“Copilul îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă:
- Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine?
Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului:
- E adevarat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar placea să fii ca el, când vei fi mare.
Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la el.
- Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea!
- Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi la creion, pe care dacă reuşim să le menţinem, vei fi totdeauna un om care trăieşte în bună pace cu lumea.
Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mână care ne conduce paşii. Pe această mână o numim Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna conform dorinţei Lui.
A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii să suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun.
A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce e greşit. Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, însă ceea ce este neapărat nevoie este să ne menţinem pe drumul cel drept.
A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău.
Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, să ştii că tot ce faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de fiecare faptă a ta. “
(Paulo Coelho)

joi, 14 octombrie 2010

Capcana comportamentelor"... Era odată un sat atacat deseori de mistreţi. În fiecare zi, aceştia intrau în sat şi provocau mari distrugeri în încercarea lor de a-şi găsi hrana. Sătenii au încercat diferite metode pentru a-i îndepărta sau a-i vâna, dar fără prea mult noroc.

Într-o zi, un înţelept dintr-un sat vecin a venit să-i sfătuiască pentru a scapa de mistreţi. El le-a cerut sătenilor să îi asculte întocmai sfaturile şi instrucţiunile. Pentru că deja încercaseră până atunci tot ce le stătuse în puteri, sătenii au acceptat. Înţeleptul le-a spus acestora să adune mâncare pentru mistreţi din toate gospodăriile şi să o pună în mijlocul unui câmp.

Ei i-au urmat sfatul şi îndată au văzut sute de mistreţi apropiindu-se de locul unde fusese aşezată mâmcarea. Mistreţii s-au arătat mai întâi îngrijoraţi, dar odată ce au luat primele înghiţituri au prins curaj şi s-au întors în acel loc şi în zilele următoare.

În fiecare zi, sătenii puneau cât mai multă mâncare… iar mistreţii veneau acolo să mănânce. După un timp, înţeleptul le-a cerut oamenilor să ridice patru stâlpi mari care să marcheze locul. Mistreţii erau prea preocupaţi de mâncare şi n-au observat.

După câteva săptămâni, mistreţii aveau deja obiceiul de a veni să mănânce mâncarea pusă de săteni fără să mai dea atenţie locului unde ea se găsea aşezată. Înţeleptul a pus apoi oamenii să împrejmuiască cu un gard câmpul şi să facă o poartă mare pe unde să poată intra mistreţii să mănânce. În cele din urmă, sătenii au reuşit să termine gardul şi atunci au închis poarta, prinzând mistreţii înăuntru. Mistreţii fuseseră învinşi!

Morala:

Comportamentele pe care le dezvoltăm au un sens, o utilitate într-un anumit context. Pe de o parte, economisim energie şi timp folosindu-le. Pe de altă parte…din păcate de prea multe ori continuăm să folosim comportamentele deja învăţate şi atunci când contextul se schimbă, şi astfel obiceiurile pe care le avem se transformă în capcane.

Unul dintre lucrurile care îi deosebesc pe oamenii de succes de ceilalţi oameni este acuitatea: capacitatea de a observa prompt schimbările contextului în care evoluează. Ca urmare, ei pot acţiona de fiecare dată în consecinţă, fără a lăsa obiceiurile pe care le au să se transforme în capcane..."

duminică, 10 octombrie 2010

O zi...


... de (nota) 10!
10.10.(20)10


toamna a si venit... Pasarea Colibri
Asculta mai multe audio diverse

vineri, 8 octombrie 2010

Eu sunt...Ora de consiliere la ... 7 B

Scopul activităţii: Conştientizarea aspectelor legate de propria persoană
Obiective: Elevii să identifice cel puţin 5 termeni care pot caracteriza propria lor identitate; să explice modul în care se formează şi se dezvoltă identitatea unei persoane

Desfăşurarea activităţii:
1. Cereţi elevilor să completeze pe un bileţel propoziţia lacunară „Eu sunt...”
Strângeţi bileţelele şi realizaţi împreună cu elevii o grupare a acestora (exemple: aspecte legate de gen: băiat-fată; aspecte legate de roluri sociale: fiu, frate, nepot, prieten, coleg etc; aspecte legate de caracteristici de personalitate: vesel, optimist, bun, conştiincios etc).
În funcţie de categoriile identificate, completaţi împreună cu elevii lista caracteristicilor care descriu identitatea unei persoane (gen, vârstă, nume, rol).
2. Solicitaţi elevilor să completeze din nou propoziţia „Eu sunt...”, găsind cât mai multe caracteristici care definesc propria identitate.
3. Încheiaţi activitatea prin analiza răspunsurilor elevilor. Discutaţi despre dezvoltarea identităţii şi aspecte ale acesteia (Caracteristici care pot defini propria identitate; Dezvoltarea propriei identităţi; ”Propria noastră identitate se dezvoltă prin interacţiuni cu ceilalţi în diverse situaţii”).Alo, eu sunt un fluture.
Asculta mai multe audio diverse

Logo“Multe corporaţii sunt recunoscute printr-un un logo specific/printr-un simbol.
Creaţi un logo personal! Acesta trebuie să reflecte personalitatea voastră, interesele personale sau orice alt lucru pe care doriţi să-l ştie altă persoană despre voi.”

După ce timpul de lucru a expirat, elevii au la dispoziţie 10 minute pentru a vedea logo-ul fiecărui coleg. Ei trebuie să găsescă cel puţin un logo asemănător cu al lor.

Flori
Placido Domingo - La Feria De Las Flores
Asculta mai multe audio diverse

Desenăm, apoi notăm...
- pe floare: o reuşită
- pe o frunză: o dată calendaristică importantă
- pe altă frunză: o dorinţă
- pe tulpină: un obiectiv pentru activitatea de azi
- pe rădăcină: un secret

joi, 7 octombrie 2010

Ziua Mondială a Sănătăţii MintaleSalvaţi Copiii România, Ministerul Sănătăţii – Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, Organizaţia Mondială a Sănătăţii – Biroul pentru România şi Ambasada Norvegiei au organizat în data de 7 Octombrie 2010 un Seminar Naţional cu tema „Serviciile de sănătate mintală pentru copiii şi adolescenţii din România între oportunităţi şi bariere” pentru a celebra Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale.

Cu această ocazie a fost lansată Cercetarea calitativă „Analiza serviciilor de sănătate mintală pentru copiii din România” realizată cu sprijinul metodologic al CURS - Centrul de Sociologie Urbana si Regionala, primul demers care şi-a propus să evidenţieze pe de o parte pattern-urile de identificare, de referire şi de colaborare terapeutică între specialiştii implicaţi în tratarea tulburărilor de sănătate mintală la copii şi adolescenţi, iar pe de altă parte să descrie traseul copilului diagnosticat cu o problemă de sănătate mintală prin sistemele de sănătate, educaţie şi protecţie socială.

În cadrul seminarului au fost abordate următoarele teme:
- Iniţiative Salvaţi Copiii pentru dezvoltarea de servicii de sănătate mintală pentru copii şi adolescenţi
- Nevoia de schimbare în sistemul românesc de sănătate mintală
- Viziunea strategică asupra sănătăţii mintale a copilului în România
- Sprijin acordat pentru dezvoltarea de bune practici în sănătatea şi protecţia copilului (Excelenţa Sa, Øystein Hovdkinn, Ambasadorul Regatului Norvegian în România)
- Analiza serviciilor de sănătate mintală pentru copiii din România – cercetare calitativă
- Paşi către îmbunătăţirea sistemului de servicii de sănătate mintală pentru copii

Mai multe informaţii despre proiectele Organizaţiei Salvaţi Copiii AICI

luni, 4 octombrie 2010

Vânătoarea de comori
Obiective:
- iniţierea contactului cu ceilalţi
- relaţionarea cu colegii de clasă
- încălzirea atmosferei
Elevii primesc/scriu lista de mai jos, apoi pornesc în căutarea unui coleg care se potriveşte fiecărei descrieri. Pentru a-i trece numele pe foaie, trebuie să-i ceară acestuia acordul.

Găseşte o persoană care:
1. are frate mai mare .....
2. iubeşte matematica .....
3. are bunici la ţară .....
4. a vizitat o ţară străină .....
5. îşi face prieteni uşor .....
6. îşi asumă responsabilităţi .....
7. ştie să rezolve conflicte/situaţii de criză .....
8. comunică asertiv .....
9. are abilităţi de lider .....
10. cântă un refren dintr-un cântec popular românesc .....


Ruleta magicăBileţelele extrase de elevi:
Care este unul din cele mai plăcute momente pe care le-ai petrecut cu familia ta anul trecut?
Ce ţi-ai dori să întreprinzi împreună cu familia ta în următoarele şase luni?
Enunţă trei calităţi pe care le admiri în mod special la tatăl tău.
Enunţă trei calităţi pe care le admiri în mod deosebit la mama ta.
Care este una din tradiţiile familiei tale?
Ce ai dori să faci cu adevărat în viaţă?
Care este una din cele mai bune cărţi pe care le-ai citit?
Cum ar decurge pentru tine o zi perfectă? Ce ai face?
Ce anume te face fericit?
De ce anume ţi-e frică?
Care este una din cele mai fericite amintiri ale tale? Explică-te.
Care este unul din locurile tale preferate unde îţi place să mergi cu prietenii?
Care sunt două lucruri pe care le-ai face dacă ai fi preşedintele ţării.
Care crezi că sunt două din secretele unei prietenii durabile?
Care a fost una din cele mai frumoase clipe pe care ai petrecut-o anul trecut cu prietenii tăi?
Care este mâncarea pe care nu o poţi suporta?
Cum ar fi să trăieşti veşnic?
Care ar fi trei calităţi pe care ai dori să le aibă prietenii tăi?
Cum crezi că va arăta viaţa pe pământ peste o sută de ani?
Descrie cerul.
În ce sens crezi că părinţii şi-ar putea educa mai bine copiii?
De câtă disciplină crezi că are nevoie un copil, în realitate? De ce crezi aşa?
Eşti de acord că cel mai bun mod de a obţine cooperare din partea copiilor este folosirea pedepsei? De ce da sau de ce nu?
Ce cadou ai dori să primeşti?
Dacă ai avea posibilitatea să călătoreşti oriunde în lume, unde ai merge? De ce?
Animalul meu preferat este ...
Mulţumirea înseamnă ...
Mă preocupă ...
Mă descurajează când ...
Mi-e frică atunci când mă gândesc la ...
Mă simt plictisit de viaţă când ...
Prietenii mei şi cu mine ne distrăm când ...
Trei activităţi pe care le fac cu plăcere împreună cu prietenii mei sunt ...
Ceea ce mă supără cel mai tare este ...
Când sunt liber îmi place să ...
Programul meu TV favorit este ... pentru că ...
Mâncarea mea preferată este ...
La şcoală îmi place să ...
Astăzi mă simt ...
Vacanţa mea de vis ar fi ...
Cântecul meu preferat este ...
Oamenii pe care îi preţuiesc cel mai mult sunt ...
Peste zece ani mă văd ca ...

Ora de consiliere
Ora de consiliere... la 7 B

Fulgul de neaElevii primesc o coală A4. Vor primi câteva instrucţiuni pe care trebuie să le urmeze fără a pune întrebări.
“Îndoaie foaia în două, apoi rupe colţul din stânga, sus.”
Se repetă aceste instrucţiuni de 4 ori.
Se desface foaia şi se analizează.


Team BuildingOra de consiliere... la 7 C
Exerciţiile/jocurile de team building asigură dezvoltarea personală, comunicarea pozitivă, dezvoltarea abilităţilor de lider şi a capacităţilor de a lucra împreună pentru a rezolva o problemă.