sâmbătă, 27 februarie 2010

Camino de Santiago

Camino de Santiago - Walking In The Clouds

Câteva imagini surprinse pe parcursul pelerinajului făcut la Santiago de Compostela în vara anului 2009.

800 km parcurşi pe jos...

"Captivi în libertate"


Ora de consiliere la... clasa 7 DProiectul "Captivi în libertate"

În luna martie se deruleză în şcoală Proiectul “Captivi în libertate”, o campanie de prevenire a consumului de substanţe: alcool, tutun, drog.

Campania cuprinde activităţi derulate în orele de Consiliere şi orientare (informări, exerciţii, jocuri de grup, studii de caz, dezbateri, proiecţii de filme) şi un concurs de mesaje publicitare (slogan, afiş sau pliant), „Ne priveşte pe toţi!" Tema va fi dezbătută şi în şedinţele cu părinţii.

Resurse:

Drogurile îţi opresc zborul! – Salvaţi Copiii
- Prevenirea abuzului de droguri. Caietul elevului, cls II-IV
- Prevenirea abuzului de droguri. Caietul elevului, cls V-VIII
- Nu tot ce zboară se mănâncă! Material educativ pentru prevenirea consumului de substanţe la elevii din clasele II-IV
- Drogurile, marea păcăleală. Dr Cristian Andrei explică pe înţelesul adolescenţilor pericolul enorm la care se expun consumatorii de droguri.
- Manual pentru părinţi care vor copii cuminţi. Metode de prevenire, depistare şi intervenţie în cazul adolescenţilor care consumă droguri sau sunt în pericol să o facă

Alcoolul nu te face mare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia "Berarii României"
derulează campania socială de educare a tinerilor, "Alcoolul nu te face mare", la nivel naţional.
“Genul de prieteni care te preferă beat sunt persoane care vor să te tragă în jos, la nivelul lor. Când începi să ai succes, devin invidioşi. Prietenii adevăraţi sunt cei care te ajută să te realizezi, să faci performanţă, în orice domeniu, si se bucură de succesul tău", afirmă Campionul Mondial la Box Leonard Doroftei.

Captivi În Libertate - Drogurile, Alcoolul, Tutunul - Documentar Educaţional, Alfa Omega TV, Scenariul şi regia - Mihaela Muntean
Un documentar care abordează într-un mod nou problema dependenţei de droguri, alcool şi tutun.


Filmul „Maradona by Kusturica”


“TINERII, DROGURILE ŞI INFRACŢIONALITATEA”. Activitate derulată în colaborare cu Poliţia de Proximitate.

vineri, 26 februarie 2010

Cu mama la psiholog...

Cu mama la psiholog...
este o rubrică găzduită de Jurnalul Naţional.

Puteţi scrie tot ce vreţi, fără să vă fie frică sau jenă, fie că sunteţi elevi, părinţi sau profesori, pe e-mail: scoala@jurnalul.ro. Consilierii şcolari vă oferă soluţii pentru problemele voastre în pagina de Şcoală.

Aici.

REVISTA ŞCOLII
Revista şcolii - proiect educaţional de dezvoltare a abilităţilor de comunicare şi de formare a unor competenţe jurnalistice
ELEVII CLASEI a VI-a C coordonează editarea revistei CRONICILE ŞCOLII 27.
Puteţi să-i contactaţi la adresa revistascolii27@yahoo.com
Numărul 4...

Pentru o vizualizare optimă apasă pe FULL!

Arta de a trăi

Ora de consiliere... la clasa 5 C
Opţionalul "Icoane pe sticlă" - prof. Cornelia Gherlan

PROIECTUL "ARTA DE A TRAI - ROLUL EDUCAŢIEI PLASTICE ÎN DINAMICA STIMEI DE SINE ŞI REDUCEREA AGRESIVITĂŢII LA ELEVI"

Echipa de proiect : prof. educaţie plastică Cornelia Gherlan, prof. psihopedagog Elena Şerbănoiu

Grup ţintă: elevii claselor V-VIII, diriginţii acestor clase, alte cadre didactice

Scopul proiectului: Formarea atitudinii fundamentale pozitive a copilului faţă de lumea înconjurătoare şi faţă de alţi oameni

Obiective: familiarizarea elevilor cu valorile artei naţionale şi universale; formarea necesităţii de evoluare prin intermediul artei şi a unui stil de viaţă sănătos, de perfecţionare continuă; dezvoltarea unor tehnici de autocunoaştere; aprecierea adecvată a valorilor; formarea atitudinii pozitive faţă de natură şi faţă de oameni; autoexprimarea prin intermediul imaginii vizuale; perceperea esteticului în viaţă şi artă; reducerea agresivităţii.

Autocunoaşterea şi autoaprecierea corectă este una dintre cele mai complexe şi dificile forme ale cunoaşterii umane. Aceasta pentru că ea se referă la realitatea psihică pe care, spre deosebire de realitatea fizică, materială, este mai greu să o percepem, să o analizăm, să-i precizăm limitele şi nuanţele. În autocunoaştere, subiectul şi obiectul sunt una şi aceeaşi persoană.
Evident, întrebarea firească pe care ar trebui să o formuleze elevii, la sfârşitul conturării unei imagini clare şi obiective despre ei înşişi, ar fi : “Şi acum că am văzut cine suntem cu adevărat, ce e de făcut?”

Perspective de gen


Ora de consiliere... la clasa 5 A

Proiectul Fete şi băieţi – parteneri în viaţa publică şi privată. Perspective de gen.

Vă recomandăm: Diferenţe de gen în creşterea şi educarea copiilor. Instrument pentru consilieri şcolari, psihologi şi asistenţi sociali în lucrul cu părinţii.

Aici

ŞCOALA PĂRINŢILORPROIECTUL ŞCOALA PĂRINŢILOR

Proiectul Şcoala Părinţilor se adresează deopotrivă părinţilor, copiilor şi cadrelor didactice. Copiii ne-au primit în lumea lor şi odată ajunşi acolo ne-am gândit că este un bun prilej pentru a le dezvălui şi altora experienţa noastră. Ne-am cunoscut prin joc, printr-un joc pe care copiii îl apreciază şi pe care îl consideră important şi serios. Am învăţat că totul are un rost şi decurge firesc atunci când există o comunicare şi o vibrare comună. Ne-am gândit că în fiecare zi aflăm ceva nou despre noi, despre lumea din jur şi s-ar putea crea o legătură între copii, părinţi şi educatori.

ATELIER DE LUCRU PENTRU PĂRINŢI ŞI BUNICI

“PUTEM CREŞTE COPII BUNI ÎNTR-0 LUME NEGATIVĂ? – FORMAREA COMPORTAMENTELOR COPIILOR CU AJUTORUL DISCIPLINEI POZITIVE.


Identificarea acelor comportamente ale copiilor pe care adulţii le consideră « problemă”.
Identificarea tehnicilor folosite de adulţi pentru controlul unui comportament.
Identificarea modalităţilor prin care adulţii pot întări un comportament pozitiv la copii.

Cursul se adresează părinţilor şi bunicilor şi se derulează pe parcursul a 2 ore.
Înscrierile la curs se fac, în limita locurilor disponibile, la Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică al şcolii.

Perechea de AmiciPROIECTUL “Perechea de amici “
Reglarea conflictelor prin intermediul medierii prin perechi de elevi

Scopul proiectului: Reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar

Obiective:
A se conferi elevilor care ajută competenţe care să le permită să gestioneze probleme interpersonale între perechi;
Oferirea ajutorului victimelor violenţei şi ale excluderii sociale
Îngrădirea agresivităţii anumitor elevi

Competenţe specifice: capacitatea de a asculta activ povestirea evenimentelor de către elevul pereche; dorinţa de a ajuta în sensul rezolvării problemei; aptitudinea de a analiza componentele unei dispute; sensibilitatea faţă de emoţiile generate de o dispută între protagoniştii acesteia.

Metode de lucru: activitatea de cooperare în grup, medierea prin intermediul perechilor de elevi/Perechea de Amici, medierea/rezolvarea conflictelor, abordările reparatorii, ascultarea intensă de către elevul pereche.

Sistemul de perechi de amici între elevi presupune solicitarea unuia sau mai multor elevi să aibă un contact amical cu un alt elev.
Locul unde amiciţia prinde formă este deseori informal – de exemplu, în curtea şcolii.

În general, Amicii sunt voluntari fie de aceeaşi vârstă, fie mai mari şi sunt aleşi de către echipa de proiect pentru calităţile lor personale. Ei sunt pregătiţi în domeniul aptitudinilor personale, cum ar fi: ascultarea activă, afirmarea de sine şi calităţile de lider.

Elevii sunt formaţi să dezamorseze dezacordurile interpersonale, utilizând metoda de rezolvare a problemelor între perechile aflate în conflict. Ca urmare a acestei metode se urmăreşte o diminuare importantă a incidentelor comportamentelor agresive.

Încurajarea elevilor să-şi ajute perechile în acest mod are o serie de avantaje: perechile pot repera violenţa mult mai devreme decât adulţii; elevii se destăinuie mai uşor elevului pereche decât unui adult; victimele violenţei au cui să se adreseze şi pot vedea că şcoala se implică în problemă; personalul deseori nu are nici timp nici resursele necesare pentru a se ocupa de toate problemele interpersonale care apar în timpul unei zile; elevii care ajută îşi dezvoltă competenţe interpersonale preţioase şi au un cadru în care pot învaţa în mod activ despre civism; cu timpul, şcoala este percepută de părinţi şi de colectivitate ca o organizaţie care se interesează de binele elevilor săi; sistemul de susţinere prin intermediul perechilor de elevi facilitează legăturile cu alte servicii şi organisme de ajutorare.

CONSILIERE ONLINEPROIECT DE CONSILIERE ONLINE
econsiliere@yahoo.com

Consilierea prin Internet (CI) este un tip special de consiliere (la distanţă), care utilizează metode şi abordări speciale şi solicită o pregătire specială din partea consilierului.

Grup ţintă : elevi, cadre didactice, părinţi

Motivaţia proiectului :
- deschide noi căi pentru comunicarea şi educarea la distanţă (consilierea fiind o componentă a activităţii educative)
- ideea de a face consiliere şi altfel decât "faţă în faţă"
- este o formă complementară la consilierea directă
- este o alternativă în situaţia în care clientul are o problemă relativ simplă sau doreşte un sfat din partea unui specialist, într-un timp cât mai scurt
- măreşte accesibilitatea pentru persoanele cu cerinţe educative speciale şi a celor aflate la distanţă
- este mai potrivită pentru anumite categorii de persoane (timizii!..) fiind mai puţin stânjenitoare, mai puţin stresantă

Utilizare :
Cel mai adesea, ca formă de contact iniţial (clarificarea unei solicitări) şi în timpul consilierii informative.

Invăţ şi mă joc cu prietenii mei!


Ora de consiliere... la clasa 3 B
Învăţ şi mă joc cu prietenii mei!
Proiect de sprijinire şi integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale

Ce se întâmplă atunci când un copil nu este acceptat de societate, este respins sau ignorat, din motive care nu depind de el? Cum poate un copil cu cerinţe educative speciale (CES) să se integreze în colectivul şcolar?
Proiectul “Învăţ şi mă joc cu prietenii mei”, derulat în parteneriat cu Centrul de Zi Aurora , ne-a dat ocazia să cunoaştem câţiva copii cu adevarat speciali, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă. Ne vom aminti că bazele unei vieţi reuşite se pun în copilărie şi că, pentru a sprijini societatea, trebuie să acţionăm acum, la vârsta care poartă în embrion viitorul adolescent, adult, părinte sau profesionist.

SCOPUL PROIECTULUI
Îmbunătăţirea gradului de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale în colectivele de elevi din şcolile de masă prin activităţi cultural – artistice şi recreative.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în colectivele de elevi din şcoala de masă prin activităţi de socializare realizate în echipă
Dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice de organizare a unor activităţi de integrare a copiilor cu CES în colectivele de elevi
Implicarea părinţilor în activităţi de socializare menite să îmbunătăţească integrarea copiilor cu CES în colectivele de elevi din şcolile incluzive
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între şcoală-familie-comunitate în privinţa creării unui mediu incluziv


GRUP DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

“Ai încredere în TINEri ! – Paşaport pentru succes”
Grup de dezvoltare personală


Vrei să fii cât mai performant în grupul tău? Vrei să devii popular? Vrei să găseşti un limbaj comun cu părinţii şi profesorii? Emoţiile sau timiditatea te blochează uneori? Te întrebi cine eşti şi ce vrei să ajungi? Vrei să-ţi depăşeşti stările negative? Vrei să atragi în viaţa ta succesul?

Vino la curs şi înveţi cum să le faci pe toate acestea!

Cursul se adresează elevilor claselor a VII-a şi a VIII-a şi se derulează pe parcursul a 10 şedinţe (1oră/săpt).
Prin tehnici eficiente, elevii îşi vor dezvolta aptitudini de comunicare profundă, vor câştiga încredere în ei, naturaleţe, spontaneitate şi controlul emoţiilor.
Înscrierile la curs se fac, în limita locurilor disponibile, la Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică al şcolii.

Conţinutul CURSULUI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

TEMA 1. AUTOCUNOAŞTEREA - VREAU SĂ AM ÎNCREDERE ÎN MINE!
Activitatea 1: “EUL- PUZZLE”; Activitatea 2: “UŞA”

TEMA 2. COMUNICAREA - VREAU SĂ COMUNIC!
Activitatea 3: „CE ESTE COMUNICAREA?”; “GHICEŞTE HOBBY-UL!”; “SPATE ÎN SPATE”; “CE POATE FACE UN ZÂMBET?” ; OGLINDA

TEMA 3. GÂNDIREA CREATIVĂ - VREAU SĂ FIU CREATIV!
Activitatea 4 : METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE

TEMA 4. MANAGEMENTUL EMOŢIILOR - VREAU SĂ FIU FERICIT!
Activitatea 5: Managementul emoţiilor

TEMA 5. CONSILIERE VOCAŢIONALĂ
Activitatea 6: Cele 4 dimensiuni ale personalităţii. Profesiunea adecvată pentru tipul tău de personalitate

TEMA 6. LUCRUL ÎN ECHIPĂ - VREAU SĂ LUCREZ ÎN ECHIPĂ!
Activitatea 7: REVISTA: “LUMEA ÎN CARE TRĂIM”

TEMA 7. REZOLVARE DE CONFLICTE - VREAU SĂ REZOLV UN CONFLICT!
Activitatea 8:„ACROSTIHUL CONFLICTULUI”; „BUCHETUL”; „FLUTURII. ÎMPREUNĂ VOM ZBURA”; „FERESTRELE CONFLICTULUI”

TEMA 8. STRATEGII DE MARKETING PERSONAL – VREAU UN PAŞAPORT PENTRU SUCCES!
Activitatea 9: Ruleta, “IATĂ DE CE SUNTEM IMPORTANŢI!”
Activitatea 10: PAŞAPORT PENTRU SUCCES

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică
Cabinetul de Consiliere Psihopedagogică ESTE DESCHIS în incinta Şcolii Nr 27 Principesa Ileana, sector 2, Bucureşti.

psihopedagog Eta Şerbănoiu - econsiliere@yahoo.com


Consiliere individuală şi de grup

Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere; imaginea de sine; adaptare şi integrare socială; reuşita şcolară; crize de dezvoltare; situaţii de criză; rezolvarea şi depăşirea unui conflict; însuşirea de tehnici de învăţare eficiente; orientare a carierei.

Consilierea profesorilor în probleme legate de: cunoaşterea elevilor, înţelegerea problemelor elevilor, sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor, identificarea cauzelor inadaptării şcolare, optimizarea relaţiei şcoală-elev.

Consilierea părinţilor în probleme legate de: cunoaştere a copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială, ameliorarea relaţiei părinte- copil, sprijinirea şcolii în educaţia copilului.


Oferta Cabinetului AICI

Notă: Colaborarea cu profesorul psihopedagog se realizează la cerere şi pe baza programării.
Vă aşteptăm!

ORARUL CABINETULUI:

Luni si miercuri - 8-13
Marti si joi - 12-16