vineri, 26 februarie 2010

Arta de a trăi

Ora de consiliere... la clasa 5 C
Opţionalul "Icoane pe sticlă" - prof. Cornelia Gherlan

PROIECTUL "ARTA DE A TRAI - ROLUL EDUCAŢIEI PLASTICE ÎN DINAMICA STIMEI DE SINE ŞI REDUCEREA AGRESIVITĂŢII LA ELEVI"

Echipa de proiect : prof. educaţie plastică Cornelia Gherlan, prof. psihopedagog Elena Şerbănoiu

Grup ţintă: elevii claselor V-VIII, diriginţii acestor clase, alte cadre didactice

Scopul proiectului: Formarea atitudinii fundamentale pozitive a copilului faţă de lumea înconjurătoare şi faţă de alţi oameni

Obiective: familiarizarea elevilor cu valorile artei naţionale şi universale; formarea necesităţii de evoluare prin intermediul artei şi a unui stil de viaţă sănătos, de perfecţionare continuă; dezvoltarea unor tehnici de autocunoaştere; aprecierea adecvată a valorilor; formarea atitudinii pozitive faţă de natură şi faţă de oameni; autoexprimarea prin intermediul imaginii vizuale; perceperea esteticului în viaţă şi artă; reducerea agresivităţii.

Autocunoaşterea şi autoaprecierea corectă este una dintre cele mai complexe şi dificile forme ale cunoaşterii umane. Aceasta pentru că ea se referă la realitatea psihică pe care, spre deosebire de realitatea fizică, materială, este mai greu să o percepem, să o analizăm, să-i precizăm limitele şi nuanţele. În autocunoaştere, subiectul şi obiectul sunt una şi aceeaşi persoană.
Evident, întrebarea firească pe care ar trebui să o formuleze elevii, la sfârşitul conturării unei imagini clare şi obiective despre ei înşişi, ar fi : “Şi acum că am văzut cine suntem cu adevărat, ce e de făcut?”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu