marți, 20 decembrie 2016

Jocuri... la sfarsit de an :)

Clasa a VIII-a C

O poveste încâlcită...
Cine este vecinul tău ...


miercuri, 14 decembrie 2016

Programul ZanaNorilor (II)

Consiliere de grup - clasele primare

Programul Zana Norilor (I)

Consiliere de grup - clasele primare

Diferentele exista! Sa vorbim despre TOLERANŢĂ

Ora de consiliere la clasa a V-aObiective:
-          Să descopere posibile diferenţe între oameni,
-          Să conştientizeze necesitatea acceptării lor,
-    Să descopere modalităţi de interacţiune şi comunicare eficientă între oameni, bazată pe cunoaşterea şi acceptarea diferenţelor

Resurse – coli, creioane colorate, scotch

Desfăşurarea activităţii:
-        5 min – realizaţi o hartă personală în care să evidenţiaţi  o serie de caracteristici personale fizice şi psihologice, folosind cuvinte şi diferite simboluri
-          15 min – fiecare se prezintă celorlalţi, vorbind la persoana I şi ajutându-se de harta personală
-          Se lipesc pe tablă toate aceste hărţi personale şi se discută pe baza lor:
-          Ce au în comun? Ce au diferit?
-          Se evidenţiază faptul că, deşi există asemănări şi deosebiri între ele, fiecare hartă este unică.

-          Se oferă elevilor câte un bilet, pe care figureză un număr, şi se fac echipe de două persoane, dispunând de numere consecutive.
-          Având din nou harta personală în faţă, elevii discută pe baza ei timp de 5 min, oprindu-se asupra caracteristicilor diferite ale celor doi parteneri de discuţie şi se ghidează după următoarele întrebări:
În ce fel de situaţii te-au ajutat aceste caracteristici?
Au fost situaţii în care aceste caracteristici au acţionat în dezavantajul tău?

Este afectată relaţia dintre două persoane de prezenţa diferenţelor dintre ei?
Într-o relaţie interumană, credeţi că mai important ar fi să accepţi aceste diferenţe sau să le transformi?
Mă arăt în faţa celuilalt aşa cum sunt sau aşa cum se aşteaptă el să fiu?

-      Se discută despre existenţa diferenţelor dintre elevii aceleiaşi clase şi despre modalităţile în care ei, deşi diferiţi, pot convieţui, respectându-se şi acceptându-se reciproc.
-         Se introduce conceptul de TOLERANŢĂ.
 

Dezbatere în echipe - DIFERENŢELE EXISTĂ!
1.    EU şi  TU suntem două persoane diferite, prin urmare, diferenţele există.
Nu putem deveni parteneri cu drepturi egale în acţiunile în care suntem implicaţi dacă negăm faptul că diferenţele există. Diferenţele trebuie recunoscute.
2.    EU şi TU suntem uneori în competiţie, de aceea s-ar putea să nu ne placă diferenţele pe care le afişează ceilalţi, şi astfel să le respingem.
Nu întotdeauna ne plac comportamentele diferite ale celor din jur. Asta nu înseamnă că ei sunt răi sau au intenţii rele.
3.    TU mi-ai comunicat opinia ta diferită, iar eu am analizat-o mai bine pe a mea, lucru care mi-a demonstrat că diferenţele sunt pozitive.
Diferenţele există şi ele ne ajută să ne dezvoltăm.
4.    TU şi EU trăim împreună, prin urmare, e necesar să ştim că acceptarea diferenţelor poate fi convenabilă pentru toţi.
Putem trăi împreună, dacă învăţăm să acceptăm comportamentul diferit al celor din jur.

Se poate discuta şi despre diferenţele etnice, religioase etc.

marți, 6 decembrie 2016

Studiul privind optiunile scolare si profesionale ale elevilor claselor a VIII-a


In lunile octombrie - noiembrie 2016, la clasele a VIII- a A, B, C, s-a derulat Studiul privind optiunile scolare si profesionale ale elevilor claselor a VIII-a.
 
Obiectivele studiului
1.  Identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor, după finalizarea clasei a VIII-a
2.  Identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare ale elevilor pe filiere, profiluri si specializari
3. Identificarea domeniilor de activitate în care elevii claselor a VIII-a şi-ar dori să lucreze în viitor
4.Stabilirea motivelor care stau la baza opţiunilor şcolare exprimate;
   5 .Ierarhizarea opţiunilor elevilor pentru liceele pe care şi-ar dori să le urmeze la sfârşitul clasei a VIII-a
6. Evidenţierea modalităţilor prin care şcoala şi familia pot oferi sprijin elevilor şi părinţilor acestora în procesul de orientare şcolară şi profesională;
    7. Identificarea aspiraţiilor elevilor privind viitoarea lor carieră;
8.Determinarea factorilor care îi pot conduce pe elevi la obţinerea unor performanţe şcolare
ridicate;
        9. Analiza nivelului de motivaţie al elevilor cu privire la parcurgerea unui anumit traseu educaţional şi profesional după absolvirea clasei a VIII-a, respectiv după absolvirea liceului.
 
 
Nota: Studiul a fost distribuit profesorilor diriginti si poate fi consultat la Cabinetul de consiliere.

Adaptarea scolara a elevilor in clasa a V-a MicrocercetareIn data de 23 nov. 2016, in cadrul orei de dirigentie (consiliere si orientare), la clasa a V-a A, prof diriginte Elena State, consilierul scolar a derulat o activitate de consiliere de grup cu tema Adaptarea scolara a elevilor in clasa a V-a.
A fost explicat elevilor conceptul de „adaptare scolara” si au fost dezbatute principalele aspecte ce tin de aceasta problematica (factori, cauzele adaptarii/inadaptarii scolare, modalitati de interventie/adaptare/de rezolvare a problemelor).
Elevii au completat, NENOMINAL (!), un Chestionar de investigatie a opiniilor. Datele obtinute astfel stau la baza prezentei microcercetari.

Motivatia microcercetarii:
- identificarea perceptiilor elevilor cu privire la fenomenul adaptarii scolare;
- identificarea unor cazuri/situatii de inadaptare (in stare latenta/ mai putin observabila) in randul elevilor;
- interventia facilitatoare adaptarii scolare.

Scopul microcercetarii :
·         Identificarea acelor cazuri/situatii (in randul elevilor) care necesita o interventie facilitatoare adaptarii scolare;
·         Semnalarea catre parinti a unor informatii cu privire la calitatea unor strategii parentale utilizate si la efectul acestora in planul personalitatii elevilor, din perspectiva sustinerii/ blocarii efortului specific necesar adaptarii in clasa a V-a;
·         Informarea profesorilor privind rezultatele initiale ale acestei microcercetari si constientizarea necesitatii unor schimbari in ceea ce priveste sistemul personal de reprezentari si strategii educationale cu privire la fenomenul adaptarii scolare.

Obiectivele programului
1. Constientizarea si clarificarea conceptului
-          sensibilizarea fata de problema adaptarii scolare;
-          motivarea pentru schimbare,
prin: prezentari, sesiuni informative, transmiterea unor materiale informationale parintilor si cadrelor didactice, participari la comisia dirigintilor, elaborarea unui suport de curs/ informativ etc.

2. Modificarea comportamentelor - producerea unor schimbari prin:
-          construirea unor strategii adecvate de comunicare a dimensiunilor presupuse de procesul adaptarii scolare;
-          dezvoltarea de programe specifice care sa faciliteze adaptarea.

3. Modificarea mediului/ contextului - realizarea unor schimbari in mediu care sa faciliteze/ mentina modificarea comportamentala prin:
-          controlul stimulilor;
-          optimizarea mediului scolar, pentru reducerea factorilor de  stres.

4. Evaluarea rezultatelor programului - este esalonata in timp:
-          rezultatele imediate;
-          rezultate pe termen lung.

 Nota: Microcercetarea a fost transmisa parintilor elevilor clasei a V-a A si cadrelor didactice din scoala.
Ea poate fi consultata in Cancelarie, la Cabinetul de consiliere sau la Biblioteca scolii.