marți, 25 ianuarie 2011

Diferenţe de gen în orientarea pentru carieră (6)Care este rolul prescripţiilor sociale de gen în orientarea pentru carieră?

Stereotipurile de gen relativ la ocupaţii se manifestă în convingerea că anumite ocupaţii - asistentmedical, profesor, secretară - sunt “feminine”, iar altele - mecanic, inginer, medic - sunt “masculine”.

Stereotipurile ocupaţionale de gen au impact asupra pieţei muncii (recrutare, angajare, salariu, promovare). De exemplu, ele pot descuraja indivizii să urmeze cariere în ocupaţii considerate ca inadecvate genului lor, deşi aceştia pot fi potriviţi pentru acestea. De asemenea, stereotipurile pot descuraja managerii să angajeze indivizi pentru ocupaţii non-tradiţionale. În plus, stereotipurile pot infl uenţa salariul, promovarea şi alte recompense, în baza percepţiei că munca femeii nu este atât de dificilă sau importantă ca cea a bărbatului.

Stereotipurile contribuie şi la discriminarea de gen a ocupaţiilor. Aceasta se referă la angajarea femeilor şi a bărbaţilor în ocupaţii distincte şi stă la baza diferenţierii între bărbaţi şi femei pe piaţa muncii, incluzând diferenţe de salariu, beneficii, oportunităţi de instruire, promovare, prestigiu şi putere (Reskin & Hartmann, 1986).

La nivel social, cariera femeii, atât în termeni profesionali cât şi în termeni ai timpului liber, este orientată spre activităţile care implică protecţie şi îngrijire, activităţile casnice, creşterea şi educarea copiilor. Cariera bărbatului este definită social în termenii ştiinţelor exacte şi tehnicii, poziţiilor de conducere, aportului financiar considerabil, în vederea susţinerii familiei.

Aspiraţiile în carieră se referă la alegerile viitoare, care variază de la aşteptările pentru căsătorie, intrarea în rândul forţei de muncă până la continuarea educaţiei formale pentru pregătirea carierei.

Viitoarele alegeri în carieră sunt descrise ca un proces de auto-defi nire, incluzând auto-diferenţierea, identificarea şi rolul (Super, 1953; Phillips, 1992). Acest proces are loc prin explorarea şi interacţiunea cu diferite aspecte ale mediului şi refl ectă modul în care adolescentul conceptualizează rolurile sociale şi familiale în cursul tranziţiei spre perioada adultă. Harren, Kass, Tinsley & Moreland (1978) au arătat că atitudinile legate de rolurile de gen infl uenţează progresul în procesul de alegere şi decizie în carieră. Ei consideră că procesul de decizie în carieră este determinat de adoptarea stereotipurilor de rol masculin sau feminin.

Copiii (în special băieţii) consideră bărbaţii ca fiind mai competenţi decât femeile în ocupaţii considerate tradiţional masculine şi femeile ca fiind mai competente decât bărbaţii în ocupaţii considerate tradiţional feminine. Copiii cred că bărbaţii câştigă mai mult decât femeile în diferite ocupaţii, dar că bărbaţii câştigă mai mult decât femeile în ocupaţii masculine şi femeile câştigă mai mult decât bărbaţii în ocupaţii feminine. Reacţiile afective ale copiilor la ideea de a creşte şi a avea ocupaţii specifice tradiţional genului sunt mai favorabile decât reacţiile la ocupaţii inconsistente cu rolul de gen. Aceste rezultate sugerează că la copii există percepţia diferenţiată a competenţelor femeilor şi bărbaţilor în ocupaţii relaţionate cu genul şi diferenţe de salariu în cadrul acestora, la vârste chiar mai mici decât se considera iniţial.

Aceste percepţii se referă mai degrabă la cunoştinţele şi convingerile copiilor relativ la ocupaţiile de gen decât la percepţia propriei competenţe pentru aceste ocupaţii.

În concordanţă cu dezvoltarea altor domenii ale rolului de gen (cunoştinţe relative la jucăriile de gen), preşcolarii şi şcolarii mici au demonstrat cunoştinţe substanţiale despre ocupaţiile de gen (Huston, 1983; Ruble & Martin, 1998). Mai mult, ei aleg ocupaţii specifice genului lor şi resping ideea de a avea, când vor fi mari, ocupaţii specifice genului opus. Astfel, copiii demonstrează percepţii puternic orientate pe gen relativ la ocupaţiile adulţilor şi folosesc aceste standarde pentru viitoarele alegeri ocupaţionale.

Material preluat din Ghidul „Diferenţe de gen în creşterea şi educarea copiilor. Instrument pentru consilieri şcolari, psihologi şi asistenţi sociali în lucrul cu părinţii”

Ghidul a apărut în cadrul proiectului „Voluntariat în sprijinul promovării egalităţii de gen – voluntare şi voluntari promovând egalitatea de gen în liceele bucureştene” derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE).
Coordonatoare proiect: Alina Chiriac
Autoare: Domnica Petrovai (coordonatoare), Bogdana Bursuc (coordonatoare), Raluca Anca, Raluca Tătaru, Diana Calenic
Echipa de consultanţi: Sabina Botea, Elena Cornescu, Aurelia Grigorescu, Roxana Iatan, Loana Ioniţă, Mihaela Oancea, Daniela Radu, Elena Şpoc, Marcela Marcinschi, Elena Salomia, Aura Stănculescu, Eta Şerbănoiu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu