marți, 22 februarie 2011

Evaluarea continuă la clasă


Evaluarea continuă la clasă AICI

Lucrarea face parte din seria Module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice elaborată în cadrul Proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Modulul este o reeditare îmbunătăţită şi adăugită a modulului „Evaluarea continuă la clasă” (autori: Florin Ioniţă, Adriana Ţepelea) elaborat în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural (© Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Unitatea de Management a Proiectului pentru Învăţământul Rural; Bucureşti, 2005).

Din cuprins:

Rolul şi importanţa evaluării curente în şcoală
Relaţia curriculum – evaluare (standarde de evaluare, obiective curriculare, obiective de evaluare; programe: şcolare şi de examen etc.)
Calităţile generale ale unui instrument de evaluare
Tipologia itemilor
Metode şi instrumente de evaluare
(tradiţionale: orale, scrise; complementare: fişa de evaluare, scara de clasificare, investigaţia, proiectul, portofoliul, rezolvarea de probleme)
Anexă: Portofoliul şcolar
Proiectarea şi administrarea testelor; proiectarea baremelor
Interpretarea datelor obţinute prin evaluare
Anexă: Proiectarea şi aplicarea testelor şi a baremelor de corectare şi de notare
Anexe

Notă : Acest material va fi prezentat în cadrul a 3 Consilii profesorale cu teme de perfecţionare (semestrul II), activităţi incluse în Proiectul de formare continuă centrată pe şcoală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu