duminică, 20 februarie 2011

Predarea–învăţarea interactivă centrată pe elev


Predarea–învăţarea interactivă centrată pe elev AICI

Lucrarea face parte din seria „Module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice“ elaborată în cadrul Proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Modulul este o reeditare îmbunătăţită şi adăugită a modulului „Predarea interactivă centrată pe elev” (autori: Ligia Sarivan, Iulian Leahu, Mihaela Singer, Daniela Stoicescu, Adriana Ţepelea) elaborat în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural (© Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Unitatea de Management a Proiectului pentru Învăţământul Rural; Bucureşti, 2005).

Din cuprins:

(RE)descoperirea copilului şi şcoala (INTER)activă (La ţintă; De ce vorbim despre «învăţare activă»; De ce vorbim despre «învăţare interactivă»? ; Ce face profesorul când învăţarea elevilor este activă?)
Anticiparea interactivă (Avem o programă şcolară – ce facem cu ea?; Sugestii pentru proiectare – Interogaţii utile; Stereotipii păguboase legate de procesul proiectării)
Inventar metodologic interactiv (Metodologia: de la tradiţie la inovaţie; Prelegerea într-o perspectivă modernă; Brainstorming; Ştiu – vreau să ştiu – am învaţat; Jurnalul cu dublă intrare; SINELG; Eseul de cinci minute; Ciorchinele; Turul galeriei; Cubul; Bulgărele de zăpadă; Mozaicul; Discuţia; Organizatorul grafic; De la domeniul exterior şcolii la didactica disciplinelor; Învătarea centrată pe probleme: focus - Matematica şi nu numai!; Investigaţia: focus - Ştiinţele naturii şi nu numai!; Studiul de caz: focus - aria curriculară Om şi societate şi nu numai!; Dezbaterea : focus - aria curriculară Limbă şi comunicare şi nu numai!; Proiectul : focus – aria curriculară Tehnologii şi nu numai!; Portofoliul: focus – aria curriculară Arte şi nu numai!) Ludicul şi imaginaţia – învăţarea ca joacă nu-i de joacă! (Călătorie imaginativă – la clasele mici. Jocul de rol; Jocuri pentru clasele mici)
Interacţiune de la A la Z! (Cum începe „o oră interactivă“?; Cum se face o încheiere interactivă?; În loc de concluzii – o decizie în legătură cu scara!)
Anexe – alte exemple şi sugestii pentru diferite discipline şcolare
Notă : Acest material a fost prezentat în cadrul a 3 Consilii profesorale cu teme de perfecţionare (semestrul I), activităţi incluse în Proiectul de formare continuă centrată pe şcoală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu