marți, 7 septembrie 2010

Proiectarea pedagogică

Proiectarea activităţii didactice este un ansamblu coordonat de operaţii de anticipare a desfăşurării unui program de instruire.

„A proiecta activitatea didactică înseamnă a corela şi integra operaţiile de definire a obiectivelor, conţinuturilor, strategiilor de dirijare a învăţării, probelor de evaluare şi a relaţiilor dintre acestea”. (Lazăr Vlăsceanu.Curs de pedagogie. Bucureşti:Tipografia Universităţii, 1988)

Documentele curriculare de bază pe care le realizează cadrul didactic sunt:
- Planificarea calendaristică;
- Proiectarea unităţilor de învăţare;
- Proiectul pedagogic al lecţiei/ activităţii.

Documente curriculare specifice cadrului didactic rezultate din proiectarea pedagogică AICI

Finalităţile procesului de învăţământ. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale AICI

Planificare Decizia e a mea! Un opţional la clasa a VII-a AICI

Planificare Dirigenţie. Aria curriculară Consiliere şi orientare AICI

Modelul unui proiect de lecţie AICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu