marți, 16 septembrie 2014

Oferta Cabinetului de Consiliere

Consilierea reprezintă relaţia umană de ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, şi o altă persoană care solicită asistenţă de specialitate, clientul. Relaţia dintre consilier şi persoana consiliată este una de alianţă, de participare şi colaborare reciprocă.
Obiectivele consilierii:
Scopul fundamental al consilierii educaţionale este funcţionarea psihosocială optimă a persoanei/grupului.
1. Promovarea sănătăţii şi a stării de bine: funcţionare optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mental, emoţional, social şi spiritual;
2. Dezvoltare personală: cunoaştere de sine, imaginea de sine, capacitatea de decizie responsabilă, relaţionare interpersonală armonioasă, controlul stresului, tehnici de învăţare eficiente, atitudini creative, opţiuni vocaţionale realiste;
3. Prevenţie: a dispoziţiei afective negative, a neîncrederii în sine, a comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a dezadaptării sociale, a situaţiilor de criză.


Oferta cabinetului cuprinde:
Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere; imaginea de sine; adaptare şi integrare socială; reuşita şcolară; crize de dezvoltare;situaţii de criză; rezolvarea şi depăşirea unui conflict; însuşirea de tehnici de învăţare eficientă; orientare a carierei.

Consilierea părinţilor în probleme legate de: cunoaşterea copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor; identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială; ameliorarea relaţiei părinte- copil; sprijinirea şcolii în educaţia copilului.

Consilierea profesorilor în probleme legate de: cunoaşterea elevilor; înţelegerea problemelor elevilor; sprijin în dezvoltarea lor; asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor; identificarea cauzelor inadaptării şcolare; optimizarea relaţiei şcoală-elev.

Activităţile de consiliere presupun:
-           şedinţe de consiliere individuală (derulate în incinta cabinetului) şi/sau
-          şedinţe de consiliere de grup (derulate în incinta cabinetului sau în sălile de clasă).
Colaborarea cu profesorul consilier se realizează la cerere şi pe baza programării.

Cabinetul de consiliere derulează și cursuri de dezvoltare personală,
precum și cursuri de educație parentală!

Pentru mai multe detalii accesați blogul cabinetului, econsiliere.blogspot.com,
sau luați legătura cu profesorul consilier (Cabinetul de Consiliere, etaj 2 / econsiliere@yahoo.com). Vă aștepăm cu drag!
Consilier şcolar Elena Şerbănoiu


Programul Cabinetului: luni şi marti - 9-14; miercuri şi joi - 10-14

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu