joi, 25 august 2011

Psihologia copiluluiPsihologia copilului. Lucrare scrisă de Tinca Creţu. AICI


Din cuprins:

Definirea psihologiei copilului. Dezvoltarea psihică: factori, legi, mecanisme

Etapa prenatală a dezvoltării umane. Naşterea şi noul născut

Dezvoltarea fizică şi psihică a copilului până la 3 ani

Dezvoltarea fizică şi psihică a preşcolarului

Dezvoltarea fizică şi psihică a şcolarului mic


Profilul psihologic al preşcolarului. Repere

Percepţiile preşcolarilor continuă să se perfecţioneze şi poate realiza chiar activităţi de observare dar conduse din aproape în aproape de către educatoare.• Reprezentările se îmbogăţesc foarte mult sub influenţa grădiniţei şi au un rol din ce în ce mai important în activitatea mentală .• Preşcolarul are o gândire intuitivă adică: legată şi condusă de către percepţie; foloseşte reprezentări şi preconcepte sau noţiuni empirice, este preoperatorie şi nereversibilă ajunge la raţionamentul inductiv dar care nu este încă perfecţionat, gândirea preşcolarului este în ansamblu necauzală .• Memoria preşcolarului are următoarele caracteristici: un volum mai mare, cea verbală este în evidentă creştere, apare memoria voluntară, păstrarea este de durată mai mare şi încep să se constituie amintirile, actualizarea este mai ales realizată ca reproducere.• Imaginaţia reproductivă îşi dezvoltă mecanismele specifice şicopilul poate asculta cu plăcere poveşti noi pentru că se formează repede în minte imaginile corespunzătoare. Imaginaţia creatoare este amplă şi este manifestată cu precădere în joc, desen, jocuri de construcţie şi colaje.• În plan afectiv, se diversifică emoţiile şi se construiesc sentimentele faţă de părinţi, fraţi, surori, educatoare şi colegi.• Mersul se perfecţionează foarte mult iar apucarea este din ce în ce mai fină aşa că preşcolarii pot executa elemente grafice, pregătitoare pentru scriere.• În jurul a 4 – 4 ½ ani apare voinţa care va schimba foarte mult viaţa psihică în ansamblu.• În preşcolaritate se pun bazele personalităţii: încep să se manifeste unele aptitudini şi se cristalizează unele trăsături de caracter iar în jurul a 6 ani, imaginea de sine.


Profilul psihologic al şcolarului mic. Repere

Intrarea în şcoală înseamnă exercitarea unor influenţe hotărâtoare ale acestui factori asupra întregii dezvoltări a copilului.• Dezvoltarea percepţiilor şi motricităţii fine la şcolarul mic permit însuşirea scris-cititului, cea mai importantă achiziţie a acestui stadiu.• Limbajul se perfecţionează din toate punctele de vedere: îmbogăţirea vocabularului, corectitudinea structurilor de comunicare,rezolvarea tuturor problemelor de pronunţie, posibilitatea comunicării verbale largi şi a celei scrise, în forme mai simple.• Gândirea şcolarului mic devine operatorie, este reversibilă şi reglată de o logică implicită, foloseşte raţionamente inductive adevărate, devine cauzală pentru relaţii mai simple.• Atenţia şcolarului mic este puternic influenţată de şcoală şi modelată după tipul sarcinilor de învăţare.• Memoria şi imaginaţia îşi consolidează însuşirile şi sesubordonează învăţării şcolare.• Afectivitatea şcolarului mic progresează astfel: se îmbogăţesc trăirile afective, mai ales cele generate de şcoală, se formează noi sentimente, se manifestă capacităţi mai crescute de reglare acomportamentelor emoţional-expresive.• Se structurează motivaţia învăţării şcolare trecându-se de la motive extrinseci simple şi personale la cele cu semnificaţie socială (învăţarea este cerută de integrarea în societate, învăţarea îţi asigură un loc în viaţă) şi se formează motivaţia intrinsecă (curiozitate epistemică, interes cognitiv).• Personalitatea şcolarului mic progresează în sensul consolidării şi formării de noi însuşiri caracteriale şi a cristalizării mai clare a imaginii de sine.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu