miercuri, 14 decembrie 2011

Campania Ceea ce ne răneşte... Campanie de informare şi sensibilizare pentru reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar
Ora de consiliere

Campanie de informare şi sensibilizare pentru reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar

GRUP ŢINTĂ: elevii claselor V-VIII, diriginţii acestor clase, alte cadre didactice

Scopul proiectului: Reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar

Obiective:

 1. Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pot manifesta între elevi
 2. Cunoaşterea problematicii fenomenului de violenţă
 3. Identificarea tehnicilor de rezolvare a conflictelor

Competenţe specifice:

1. Exersarea comunicării eficiente

2. Aplicarea tehnicilor de autocontrol emoţional

3. Identificarea caracteristicilor relaţiilor sociale, din perspectiva calităţii acestora.

Metode de lucru: studiu de caz, dezbatere, reflecţie, brainstorming, joc de rol

Materiale necesare derulării campaniei: fişe de lucru, tablă, Urna Antiviolenţei

Timp de lucru: 50 minute/grup

Desfăşurarea activităţii:

Captarea atenţiei (film)

Anunţarea temei

Desfăşurarea activităţilor specifice tematicii

 1. Identificarea formelor de violenţă

Analizaţi expresia ... Identificaţi forma de violenţă.

a) M-a lovit de am văzut stele verzi

b) Mi-a spus: Dacă vrei să fim în continuare prieteni, să nu te mai prind cu...

c) S-a uitat prin mine cu o privire de parcă nu eram de faţă.

d) Eşti sărăntoc!

 1. Care este cea mai des întâlnită?

 1. Care ne răneşte cel mai puternic?


 1. Identificarea cauzelor

- individuale: factori genetic – probleme neurobiologice, leziuni cerebrale, efecte ale consumului de droguri/alcool;

- psihologice: nivel redus de dezvoltare psihoindividuale, efecte în plan psihic ale condiţiilor de mediu, lipsa stimei de sine;

- familiale: violenţa în familie, mediu instabil, climat psihoafectiv insecurizant;

- condiţii economice: sărăcia extremă;

- sociale: lipsa relaţiilor comunitare, lipsa comunicării;

- influenţa mass-media: imagini

 1. La ce ne ajută cunoaşterea cauzelor?

 1. Ce putem face, fiecare dintre noi, pentru atenuarea fenomenului violenţei? (Urna Antiviolenţei)

Teoria bulgărelui de zăpadă

Strategii de rezolvare a conflictelor: ineficiente (nonacţiunea - creşte intensitatea lui, tendinţa de a observa riscurile procedurilor de rezolvare a conflictului, secretizarea conflictului, culpabilizarea persoanei), eficiente (traiectoria administrativă, negociere şi mediere)

 1. Consecinţele actelor de violenţă. Cadru legal. Intervenţia agentului Poliţiei de Proximitate

 1. Întrebări

 1. Concluzii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu