luni, 19 martie 2012

Măsuri de prevenire a violenței

Un material prezentat în Consiliul Profesoral.

Intervenții la nivel individual:

- identificarea timpurie a elevilor cu potential violent si a cauzelor care pot determina manifestari de violenta a acestora

- elaborarea si derularea unor programe de asistenta individualizata pentru elevii implicati (ca autori sau ca victime) în cazuri de violent (constientizarea consecintelor actelor de violenta asupra propriei persoane si asupra celorlalti; prevenirea aparitiei dispozitiilor afective negative;

ameliorarea imaginii de sine; dezvoltarea autonomiei; dobândirea autocontrolului privind impulsurile violente si a capacitatii de autoanaliza a propriului comportament)

- implicarea activa a elevilor cu potential violent sau care au comis acte de violenta în programe de asistenta derulate în parteneriat de catre scoala si alte institutii specializate (Politia comunitara, Autoritatea pentru Protectia Copilului si Adoptie, autoritatile locale, Biserica, alte organizatii specializate în programe de protectie si educatie a copiilor si a tinerilor).

- valorificarea intereselor, aptitudinilor si capacitatii elevilor care au comis acte de violenta prin implicarea acestora în activitati scolare si extra-scolare (sportive, artistice etc).

- responsabilizarea elevilor cu comportament violent prin aplicarea unor masuri de interventie cu potential educativ si formativ; evitarea centrarii exclusiv pe sanctiune

- identificarea si asistarea elevilor care au fost victime ale violentei scolare prin implicarea cadrelor didactice, a personalului specializat (Comisia de prevenire si combatere a violentai, consilierul scolar, psihologi, asistenti sociali, mediatori), a parintilor.

Interventii la nivel relational:

Recomandari privind familia

- informarea parintilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi scoala în scopul prevenirii violentei scolare si ameliorarii relatiilor parinti-copii (consiliere, asistenta psihologica, mediere); - acordarea de sprijin familiilor care solicita asistenta si orientarea acestora catre serviciile specializate

- colaborarea scolii cu familiile elevilor cu potential violent sau care au comis acte de violenta, în toate etapele procesului de asistenta a acestora (informarea, stabilirea unui program comun de interventie, monitorizarea cazurilor semnalate); organizarea de întâlniri în scoala, vizite în familii, programe extrascolare cu participarea comuna a elevilor, a parintilor, a cadrelor didactice si a specialistilor

- identificarea unor parinti-resursa care sa se implice în activitatile de prevenire sau în rezolvarea cazurilor de violenta existente

- initierea unor programe destinate parintilor, centrate pe constientizarea, informarea si formarea cu privire la dificultatile de adaptare a copiilor la mediul scolar si la diferite aspecte ale violentei scolare (forme, cauze, modalitati de prevenire, parteneri).

- semnalarea de catre scoala a cazurilor de familii cu un comportament violent fata de copii si implicarea în rezolvarea acestora; colaborarea scolii cu institutii cu responsabilitati în acest domeniu (Autoritatea Tutelara, Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie, Consiliile Judetene pentru Protectia Copilului, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Politie)

Recomandari privind scoala:

- includerea, pe agenda întâlnirilor formale ale scolii (Consiliul de Administratie, Consiliul Profesoral, Consiliul Elevilor, Comitetul de Parinti), a unor teme legate de violenta scolara (constientizarea dimensiunii fenomenului si analiza formelor, a actorilor si a cauzelor situatiilor de violenta de la nivelul institutiei)

- elaborarea unor strategii coerente de preventie si interventie ; initierea unor programe care sa raspunda unor situatii specifice scolii

- transformarea regulamentului de ordine interioara, din instrument formal în mijloc real de prevenire, prin: definirea clara si functionala a criteriilor de disciplina scolara si de conduita în scoala a tuturor actorilor scolari (elevi, profesori); adaptarea prevederilor la contextul specific în care functioneaza institutia; consultarea tuturor actorilor de la nivelul scolii (elevi, cadre didactice, parinti) în definirea si aplicarea prevederilor acestuia; operationalizarea continutului la nivelul activitatii didactice concrete, prin negocieri directe între profesor si elevi

- initierea la nivelul scolii a unor structuri cu rol de mediere (aceste structuri/ grupuri de initiativa ar trebui sa fie formate dintr-un nucleu de elevi, cadre didactice si parinti, care sa îndeplineasca rolul de mediatori si care sa influenteze rezolvarea pasnica a conflictelor între actorii scolii); astfel de structuri sunt coordonate de Comisia de prevenire si combatere a violentei si pot initia si derula programe anti-violenta împreuna cu parteneri de la nivelul comunitatii (ONG-uri, politia de proximitate, autoritati locale)

Interventii la nivel curricular:

- dezbaterea, în timpul orelor de consiliere si orientare, a situatiilor de violenta petrecute în scoala sau în vecinatatea acesteia si încurajarea exprimarii opiniei elevilor privind aceste situatii si posibile cai de solutionare

- valorificarea temelor relevante pentru problematica violentei, care se regasesc în curriculumul diferitelor discipline scolare (drepturile si îndatoririle individului, libertate si norma/regula de comportament, decizie si consecintele deciziilor, abilitati sociale etc.), prin utilizarea unor strategii activ-participative (studiu de caz, joc de rol, analiza critica a mesajelor audio-vizuale cu continut violent, problematizare etc.), care sa conduca la constientizarea si dezvoltarea unei atitudini critice a elevilor fata de problematica violentei scolare

- derularea unor programe si activitati extrascolare pe tema combaterii violentei scolare (de exemplu: saptamâna anti-violenta; jocuri, concursuri si expozitii tematice; întâlniri cu specialisti care sa prezinte în mod interactiv teme legate de violenta scolara, la care sa participe elevi, cadre didactice si parinti)

- organizarea de programe de informare a elevilor privind modalitatile adecvate de gestionare a unor situatii concrete de violenta, centrate pe dezvoltarea unor competente de auto-control, negociere a conflictelor, comunicare, mijloace de auto-aparare

- initierea unor programe de educatie intra- si inter-generationala si de educatie parentala prin care sa se urmareasca îmbunatatirea relatiilor dintre actorii de la nivelul scolii (copii -parinti- cadre didactice-conducerea scolii).

- sensibilizarea profesorilor fata de problematica violentei (forme de violenta, cauze generatoare, mecanisme de prevenire, strategii de ameliorare, cadru legislativ si institutional) prin activitati de formare derulate la nivel local: cursuri de formare incluse în planurile de dezvoltare, cercuri pedagogice tematice, comisii metodice, schimburi de experienta

- cresterea transparentei evaluarii rezultatelor elevilor (criterii, metode), în scopul diminuarii

tensiunilor care conduc la aparitia unor situatii de violenta (între elevi si profesori sau între elevi);

- ameliorarea managementului comunicarii între toti actorii de la nivelul scolii, prin identificarea principalelor bariere comunicationale si prin diversificarea strategiilor si a canalelor de comunicare (activarea structurilor formale de la nivelul scolii – consilii, comitete, asociatii grupuri de actiune; organizarea de activitati informale elevi-cadre didactice-parinti; înfiintarea unei statii radio, web-site sau publicatii ale scolii; crearea unor proceduri de semnalare a situatiilor problematice – cutie postala a elevilor/parintilor);

- asigurarea unui mediu scolar adecvat pentru derularea activitatilor didactice în conditii optime, prin: evitarea supraaglomerarii colectivelor de elevi, atât la nivelul scolii, cât si la nivelul claselor; decongestionarea programului scolar al elevilor; asigurarea de personal didactic calificat; asigurarea unui serviciu de paza permanent

- dezvoltarea unor strategii focalizate pe prevenirea si controlul fenomenelor de violenta care apar în zona din jurul scolii, care sa solicite implicarea activa a partenerilor locali (de exemplu, solicitarea autoritatilor locale în vederea exercitarii atributiilor de control al destinatiilor spatiului proxim scolii)

La nivel comunitar:

- initierea unor programe de sensibilizare a comunitatii privind fenomenul de violenta scolara (institutii responsabile: Inspectorat Scolare, unitati scolare, Autoritatea pentru Protectia Copilului, politie, primarie, ONG-uri)

- dezvoltarea unor programe de prevenire a violentei scolare (cu sustinerea financiara si/sau

logistica din partea Primariei, a Inspectoratului Scolar, a ONG-urilor, a politiei comunitare)

- dezvoltarea de parteneriate ale scolii cu alte institutii la nivel local – politie, jandarmerie,

autoritati locale, ONG-uri etc. – pentru siguranta deplasarii elevilor si pentru crearea unei vecinatati lipsite de pericole privind integritatea fizica si psihologica a elevilor

La nivel social

- organizarea de campanii sociale, prin utilizarea diferitelor canale de comunicare publica, în scopul constientizarii fenomenului de violenta scolara (institutii responsabile: Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul de Interne, Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie, ONG-uri)

- implementarea unui sistem de monitorizare la nivel national a fenomenelor de violenta în scoala, care implica urmatoarele aspecte: elaborarea unei metodologii de colectare a informatiilor, definirea criteriilor de identificare si standardizarea lor, construirea unei baze de date etc.

2 comentarii:

 1. multumesc asa de mult ca v-ati gandit la asta!!!
  e atata nevoie ca sa facem pace in societate si in noi insine!
  ne doare gandirea(pentru cine sta sa auda)din cauza conflictelor dintre ce sintem,ce vrem sa fim,ce ar trebui sa fim,ce vor altii sa fim...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc si eu, Mihaela! Ai dreptate, violenta e o problema cu care ne confruntam.
   In scoala/cabinet derulam constant activitati/proiecte pt combaterea si prevenirea violentei. De ex: la clasele 1-4 e in derulare proiectul Lectii fara ghiozdan (in parteneriat cu Salvati Copiii), sapt trecuta a avut loc o activitate la cls 5-8 in colaborare cu Politia, joi (22 martie) clasele a 8-a si Corul Scolii au organizat spectacolul Eminescu printre noi (coordonati de dna prof Mihaela Reiter)... Sunt foarte multe activitati extracurriculare in care sunt implicati elevii scolii! Sigur, mai e de lucru! Si, sigur, e nevoie de un efort constant si sustinut din partea tuturor actorilor educationali: elevi, parinti, profesori.
   Numai bine! Cu drag.

   Ștergere