duminică, 11 noiembrie 2012

AUTOCUNOASTEREA (2)Activitatea 2:  UŞA

Obiective: Reprezintă un exerciţiu unde subiectul se află în faţa unei uşi imaginare întredeschise. Are ca scop conştientizarea strategiilor pe care fiecare le foloseste în anumite situaţii de viaţă confuze, limitative, frustrante sau dimpotrivă, strategii active, directe şi independente.
Prin această tehnică este posibilă conştientizarea propriilor strategii rezolutive concomitent cu descrierea imaginii de sine în situaţii ce implică decizie, primind din partea grupului sprijin efectiv.

Concepte - cheie: - încredere în sine, - oportunitate, - iniţiativă/ blocaj, - independenţă/ dependenţă, - anxietate, - strategii rezolutive

Materiale necesare: flipchart, foi de hârtie pentru copiator, model-imagine de uşă întredeschisă desenată pe o foaie de flipchart
Durata: 40 min.

Scenariul activităţii: Fiecare membru al grupului va primi un desen cu o uşă întredeschisă. Formatorul o poate expune pe flipchart şi pentru întregul grup. Participanţii se proiectează în mod imaginar în faţa acestei uşi care va însemna ceva pentru fiecare.
1) “Vă aflaţi în faţa unei uşi întredeschise. Ce poate reprezenta ea? Cum vă simţiţi în faţa uşii?”
2) “Ce credeţi că se află dincolo de uşă? Vizualizaţi!”
3) “Ce vă vine să faceţi?”
4) “Spuneţi şi acţionaţi ca şi cum vă aflaţi în faţa uşii!”
Pe rând, fiecare îşi va conştientiza propria strategie rezolutivă împreună cu descrierea emoţiilor, imaginii de sine, încrederii în sine, blocajelor/iniţiativelor, dependenţei/independenţei, anxietăţii, atitudinii generate de situaţie.
Prin această provocare în imaginar, membrii grupului vor descopri propriile oportunităţi, strategii de rezolvare a unei situaţii, modalitatea de a se experimenta pe sine, descoperind resurse şi devenind mai încrezător în sine.

Jurnal
În această sarcină am realizat ....................................................

Cred că am învăţat .................................................................

Cred că vreau să mai insist asupra ................................................


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu