vineri, 16 mai 2014

Orientarea şcolară şi profesionalăTemele abordate în cadrul şedinţelor de OSP derulate la clasele a VIII-a A, B şi C în anul şcolar 2013-2014 au fost:

-          Autocunoaşterea;
-          Chestionar de interese;
-          Chestionar de aptitudini;
-          Imaginea de sine/ Stima de sine;
-          Blazonul personal – Cariera mea;
-          Cariera mea şi valorile mele;
-          Ghidul Ocupaţiilor (go.ise.ro)
-  Caracteristici personale şi domenii ocupaţionale (exemple);;
-          Mă cunosc. Ce fac mai departe? Decizii (exerciţiu);
-          Cei 7 paşi ai deciziei;
-          Factorii şi etapele unei orientări şcolare şi profesionale optime;
-          Tipuri de licee (teoretic, vocaţional, tehnologic);
-          Reţeaua liceelor din Bucureşti;
-          Completarea fişei de înscriere la liceu;
-          Prezentarea Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr 4925/2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015;
-          Prezentarea calendarului admiterii;
-          Pregătirea psihologică pentru examen;
-          Metode şi tehnici de învăţare eficientă.
În cadrul şedinţelor cu părinţii elevilor claselor a VIII-a au fost distribuite părinţilor portofoliile individuale de OSP ale elevilor.

Portofoliul OSP conţine:
-          Fişa de orientare a carierei;
-          Chestionar de interese;
-          Chestionar de aptitudini;
-          Blazonul personal – Cariera mea;
-          Chestionarul Imaginea de sine/Stima de sine;
-          Cariera mea şi valorile mele;
-          Mă cunosc. Ce fac mai departe?;
-          Factorii şi etapele unei orientări şcolare şi profesionale optime;
-          Tipuri de licee;
-          Cei 7 paşi ai deciziei;
-          Cum completezi fişa de înscriere la liceu?;
-          Chestionar OSP;
-          Tabel interese – Caracteristici personale şi domenii ocupaţionale (exemple);
-          Legislaţie admitere liceu;
-          Consilierea familiei
-          Alte fişe (autocunoaştere, metode şi tehnici de învăţare eficientă, pregătirea psihologică pentru examen).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu