sâmbătă, 19 iunie 2010

Comportamente tipice la copiii preşcolariPerioada preşcolară este una din perioadele de intensă dezvoltare psihică.

Presiunea structurilor sociale culturale, absorbţia copilului în instituţiile preşcolare solicită toate posibilităţile lui de adaptare. Diferenţele de cerinţe din grădiniţă şi din familie solicită la rândul lor o mai mare varietate de conduite. Ca atare, contradicţiile dintre solicitările externe şi posibilităţile interne devin mai active. Aceste forme de contradicţii constituie puncte de plecare pentru dezvoltarea explozivă a comportamentelor, a conduitelor sociale diferenţiate, a câştigării de modalităţi diverse de activităţi, a dobândirii de abilităţi înscrise în programele grădiniţelor. Comunicativitatea şi sociabilitatea copilului cresc în aceste condiţii. O dată cu intrarea în grădiniţă tipul de relaţii se nuanţează şi se diversifică, amplificându-se conduitele din cadrul colectivelor de copii. Are loc concomitent şi diferenţierea conduitelor faţă de persoane de diferite vârste şi ocupaţii, aflate în ambianţa cultural-socială a copilului. Deosebit de activă este formarea comportamentelor implicate în dezvoltarea autonomiei, prin organizarea de deprinderi şi obişnuinţe.

Perioada preşcolară mică (3-4 ani) se caracterizează printr-o creştere a intereselor, a aspiraţiilor şi a aptitudinilor mărunte implicate în satisfacerea plăcerii de explorare a mediului.

În perioada preşcolară mijlocie se intensifică dezvoltarea limbajului (între 3 şi 5 ani se câştigă cam 50 cuvinte pe lună). Tot evidentă este dezvoltarea autonomiei datorită progreselor ce se realizează în planul deprinderilor alimentare, de îmbrăcare, igienice. Se intensifică, de asemenea, dezvoltarea conştiinţei de sine, fapt ce se exprimă prin creşterea opozabilităţii, a bravadei, a dorinţei de a atrage atenţia asupra sa (episod de negativism). Jocul devine în perioada preşcolară mijlocie activitatea de bază, încărcată de caracteristici active de valorificare a experienţei de viaţă, a observaţiilor, emoţiilor, a acţiunilor şi conduitelor ce se vehiculează în ambianţa sa.

Preşcolarul mare (5-6/7 ani) manifestă în ansamblu o mai mare forţă, agilitate, inteligenţă, reticienţe în situaţii uşor penibile. Câmpul atenţiei este dominat de o înţelegere mai profundă a situaţiilor. Există şi în perioada preşcolară mare o oarecare opoziţie faţă de adulţi, opoziţie ce se manifestă spontan ca atare, urmată de dorinţe vădite de reconciliere.


Asculta mai multe audio Muzica

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu