luni, 21 noiembrie 2011

Curs Dezvoltator de e-learning
Cluj - Napoca

Iniţiator proiect: S.C. COGNITROM

Standardul ocupațional Dezvoltator de e-learning a fost elaborat în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea calificării şi dezvoltarea carierei cadrelor didactice cu funcţie de consiliere şi terapie educaţională: profesori – psihologi şi consilieri şcolari, prin instrumente inovative TIC” – Proiect finanţat din Fondul Social European prin POSDRU / 57 / 1.3 / S / 36217.

Dezvoltatorul de e-learning este un specialist în educaţie şi formare profesională care asigură managementul şi dezvoltarea programelor de educaţie / formare prin e-learning; elaborează politici şi strategii de e-learning şi asigură cadrul instituţional pentru implementarea acestora; asigură managementul programelor de educaţie / formate prin e-learning la nivelul organizaţiei; coordonează activitatea echipei implicate în elaborarea şi implementarea programelor de educaţie / formare prin e-learning; evaluează programele de educaţie / formare prin e-learning şi elaborează recomandări pentru decizie.

În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, dezvoltatorul de e-learning realizează următoarele sarcini:

- analizează nevoile de e-learning la nivel individual şi la nivel de organizaţie;

- analizează contextul organizaţional al beneficiarului de e-learning şi stabileşte obiectivele organizaţiei în domeniul e-learning-ului;

- elaborează şi implementează politicile şi strategiile de e-learning şi evaluează eficienţa acestora;

- promovează programele de educaţie / formare prin e-learning;

- selectează şi monitorizează echipa implicată în implementarea programelor de educaţie / formare prin e-learning;

- asigură suportul şi dezvoltarea profesională a echipei implicate în programele de educaţie / formare prin e-learning;

- defineşte obiectivele şi elaborează bugetul programelor de educaţie / formare prin e-learning;

- proiectează şi implemetează programele de educaţie / formare prin e-learning;

- proiectează curriculum-ul şi scenariile didactice pentru programele de educaţie / formare prin e-learning;

- analizează caracteristicile sistemului de educaţie / formare prin e-learning şi stabileşte specificaţiile şi arhitectura soluţiilor pentru LMS (Learning Management System);

- stabileşte şi proiectează conţinuturile şi materialele suport utilizate în programele de educaţie / formare prin e-learning;

- asigură dezvoltarea conţinuturilor şi materialelor suport pentru sistemele de educaţie / formare prin e-learning;

- stabileşte instrumentele de evaluare a programelor de educaţie / formare prin e-learning;

- evaluează programele de educaţie / formare prin e-learning, conţinuturile şi materialele suport şi elaborează recomandări pentru decizie;

- integrează TIC în procesele de formare iniţială şi continuă;

- participă la sesiuni de instruire continuă în scopul dezvoltării competenţelor profesionale;

- implementează standardele de calitate specifice domeniului de activitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu