marți, 1 noiembrie 2011

Proiectul Paşi către Viitor

Scopul proiectului: orientarea şcolară şi profesională a elevilor cls. a VIII-aCoordonatorii proiectului: director prof. Elena State, director adj. prof. Vătui Alina, prof. Ionaşcu Florentina (diriginte cls. a VIII-a A), prof. Georgescu Ana Maria (diriginte cls. a VIII-a B)

Manager de proiect: prof. psihopedagog Şerbănoiu Elena (diriginte cls. a VIII C)Grup ţintă: elevii cls. a VIII-a, părinţii acestora

Coordonatele proiectului: Cercetare, Autocunoaştere, Informare, Consiliere


Cercetare
CENTRUL DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI realizează Studiul privind opţiunile şcolare ale elevilor claselor a VIII-a, ale părinţilor acestora şi ale profesorilor diriginţi
OBIECTIVELE STUDIULUI : • Identificarea intenţiei de continuare a studiilor după terminarea clasei aVIII-a; • Identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare pe filiere şi specializări/calificări; • Identificarea factorilor şi motivelor care stau la baza opţiunilor şcolare exprimate; • Identificare modalităţilor prin care şcoala poate oferi sprijin elevilor şi părinţilor acestora în procesul de orientare şcolară şi profesională


Autocunoaştere : Lecţii de dirigenţie (consiliere şi orientare)
- Factorii şi etapele unei orientări şcolare şi profesionale optime
(Alegerea carierei: autocunoaşterea; informaţii despre carieră, relaţii semnificative)
- Metode de consiliere şi orientare. Activităţi: Cubul, Legenda prenumelui, Soarele abilităţilor şi intereselor, Analiza SWOT personală, Lecţia despre valori. Povestea lui Horton, Casa Carierei Tale, Detectivi în alegerea Carierei
- Teste psihologice: Testul de interese Holland, test de aptitudini, test de interese (http://www.go.ise.ro/)


Informare:
Lecţii de dirigenţie (consiliere şi orientare), şedinţe cu părinţii
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii
Informaţiile necesare cu privire la unităţile de învăţământ (filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, calificări profesionale etc.)
Proiectul “ALEGETI LICEUL POTRIVIT ”– parteneriate cu licee bucureştene (prezentarea ofertelor şcolare)

Ghidul admiterii – mai 2012
Târgul de oferte educaţionale – mai 2012

Consilierea părinţilor şi elevilor, fără a le influenţa opţiunile, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză
La cerere, consiliere psihopedagogică în cadrul Cabinetului de Asistenţă Psihopedagogică din şcoală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu