duminică, 1 ianuarie 2012

Aventurile mințiiÎn condiţiile schimbării paradigmei educaţionale, inclusiv privind evaluarea, este necesară realizarea trecerii de la măsurarea şi aprecierea tradiţională la o reală apreciere a performanţelor şcolare privind cunoştinţele, capacităţile şi atitudinile elevilor. Două idei esenţiale stau la baza prezentei lucrări, fiind considerate de către autori coordonatele ei principale. Prima idee ţine de considerarea evaluării ca una din procedurile pe care le comportă activitatea de educaţie, integrată într-o manieră strânsă şi permanentă cu predarea şi învăţarea. A doua idee constă în aceea că rezultatele şcolare, în consecinţă actul evaluativ, nu pot fi disociate de subiecţii care le-au obţinut şi cărora le aparţin.

Lucrarea pe care vi-o propunem – o colecţie de teste (predictive, formative, sumative) de limba română, matematică, ştiinţele naturii, educaţie civică, în conformitate cu programa şcolară – este un instrument pentru realizarea evaluării rezultatelor întregului spectru de comportamente şcolare care contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului (cognitive, afective şi psihomotorii, deprinderi autoevaluative etc).

Cartea se adresează:

Ø elevilor, care vor şti care sunt aşteptările privind învăţarea – în termeni de cunoştinţe, competenţe şi atitudini (fiecare unitate de învăţare prezentând o sinteză a noţiunilor teoretice învăţate), cât şi criteriile de evaluare.

Testele conţin exerciţii variate cu caracter practic-aplicativ, prezentate într-o formă accesibilă, corespunzătoare vârstei lor, exerciţii de autoevaluare, exerciţii suplimentare, jocuri didactice. Elevii sunt stimulaţi să-şi dezvolte un program propriu de învăţare, să-şi evalueze şi să valorifice atitudini, comportamente.

Ø învăţătorilor şi institutorilor, care vor avea un sprijin util în efortul lor de a concepe teste în conformitate cu noul sistem de evaluare specific învăţământului primar;

Ø părinţilor, care vor beneficia de un ghid riguros de pregătire pentru copiii lor şi, în acelaşi timp, de informaţii precise despre performanţele acestora.

Sperăm ca lucrarea noastră să devină instrumentul dumneavoastră de lucru, util pentru a realiza o evaluare obiectivă şi sub toate aspectele, pentru a forma elevul, pentru a răspunde expectanţelor acestuia şi nevoilor sale.

Consilier psihopedagog Eta Şerbănoiu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu