miercuri, 30 septembrie 2015

METODA HOROSCOPULUIPentru identificarea elevilor la care predomină un stil global de învăţare putem folosi ca activitate la clasă „Metoda horoscopului”. Această metodă este utilizată, în general, în caracterizarea personajelor. Activitatea se desfăşoară în grup şi presupune parcurgerea următorilor paşi:
  1. Studierea în mod individual a unui text sau povestire care are mai multe personaje.
  2. Alegerea unui personaj asupra căruia se va concentra discuţia pentru a-l caracteriza cât mai bine.
  3. Citirea trăsăturilor fiecărui semn zodiacal, oferite elevilor separat pe o foaie.
  4. Luarea unei decizii privind încadrarea personajului ales într-un semn zodiacal.
  5. Justificarea alegerii făcute, prin găsirea a trei sinonime pentru fiecare trăsătură a zodiei căreia aparţine personajul ales, identificarea în textul povestirii a unui citat relevant care susţine încadrarea personajului în zodia respectivă, explicarea, cu cuvinte proprii a felului în care citatul ales ilustrează descriptorul din zodia respectivă.
  6. Acordul grupului asupra unu simbol grafic pentru a reprezenta personajul cu trăsăturile lui dominante.
  7. Desenarea simbolului pe un poster alături de care sunt notaţi descriptorii semnului căruia îi aparţine personajul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu