miercuri, 29 decembrie 2010

Proiectele mele: trecut, prezent şi viitor


Ora de consiliere...

1. Răspundeţi la întrebarea "Unde sunt eu?", în raport cu 3 domenii: carieră (ocupaţie), viaţa personală (familie, prieteni), realizarea de sine (propria dezvoltare sau creştere), urmărind pe foaia de hârtie trei linii, câte una pentru fiecare domeniu şi marcând pe ea trecutul, prezentul şi viitorul. Scrieţi pe scurt despre voi în raport cu fiecare domeniu, menţionând realizările sau experienţele pozitive şi negative privind trecutul şi prezentul.
Se discută pe marginea celor notate.

2. Răspundeţi la întrebarea "Unde doresc să ajung?", enunţând trei ipostaze ideale (sau scopuri) referitoare la fiecare domeniu al vieţii (exemplu: doresc să am muşchi proeminenţi, doresc să am o prietenă adevărată, doresc să nu mai fumez, doresc să nu mă mai cert cu tata, doresc să am banii mei, câştigaţi de mine, doresc să mă fac operator TV, doresc să mă stabilesc în străinătate etc., adică orice pare să constituie un obiectiv de viaţă).

3. Acordaţi scoruri de importanţă pentru fiecare dintre cele trei scopuri ideale pentru fiecare domeniu, folosind următorul sistem de scoruri: 4 - foarte important, 3 - de mare importanţă, 2 - de importanţă medie, 1 - de mică importanţă.
Selectaţi acele scopuri, pentru fiecare domeniu, care au mare importanţă. Aţi obţinut informaţii asupra priorităţilor sau scopurilor majore în viaţă.
Subliniem importanţa clarificării valorilor în stabilirea scopurilor.

4. Selectaţi unul sau două dintre scopurile majore şi conturaţi un plan de atingere a scopurilor.
Discuţii în grup; schimb de păreri privind scopurile şi planurile de viaţă, subliniind rolul planurilor în controlul situaţiei.

5. Sintetizăm - ce am învăţat din exerciţiul la care am participat, accentuând ideea de plan de activităţi necesar pentru atingerea scopurilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu