luni, 12 aprilie 2010

„ŢINTA MEA, LICEUL“


PROIECTUL „ŢINTA MEA, LICEUL“ (Ora de consiliere la... clasele 8 A, 8 B, 8 C, 8 D)

Scopul proiectului: Orientarea şcolară şi profesională a elevilor cls. a VIII-a
Coordonatele proiectului: Cercetare, Autocunoaştere, Informare, Consiliere

Cercetare
Studiul privind opţiunile şcolare ale elevilor claselor a VIII-a, ale părinţilor acestora şi ale profesorilor diriginţi - CENTRUL DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Obiectivele studiului:
Identificarea intenţiei de continuare a studiilor după terminarea clasei a VIII-a; Identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare pe filiere şi specializări/calificări; Identificarea factorilor şi motivelor care stau la baza opţiunilor şcolare exprimate; Identificare modalităţilor prin care şcoala poate oferi sprijin elevilor şi părinţilor acestora în procesul de orientare şcolară şi profesională
Studiul poate fi consultat aici:
http://www.cmbrae.ro/legi/studiu%20osp%20clasa%20a%208%20a%202009_2010.pdf

Autocunoaştere
Teste psihologice; Metode de consiliere psihopedagogică
http://www.go.ise.ro/

Informare
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii
Informaţii necesare cu privire la unităţile de învăţământ (filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, calificări profesionale etc.)
Proiectul “ALEGEŢI LICEUL POTRIVIT”– parteneriat cu CNB George Coşbuc
Ghidul admiterii – mai 2010
Târgul de oferte educaţionale – mai 2010

Consilierea - părinţilor şi elevilor, fără a le influenţa opţiunile, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu