marți, 5 iulie 2016

Activităţi de orientare şcolară şi profesională - An şcolar 2015-2016


SEMESTRUL I

Toate cele 4 clase a VIII-a au beneficiat de un amplu program de orientare școlară și profesională.

Proiectul Paşi către Viitor, iniţiat şi cordonat de CAPp, a cuprins derularea, în semestrul I, a 33 de activităţi cu tematică OSP la clasele a VIII-a, astfel:
-   4 activităţi de cercetare OSP (chestionare, analiză date în cadrul activităţilor);
-   realizarea Studiului privind opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor din clasa a VIII-a (la nivelul unităţii şcolare – iniţiatorul studiului; la nivelul Municipiului Bucureşti – participant la studiul CMBRAE);
-  18 lecţii (consiliere de grup la clasă) cu următoarele teme: Autocunoaştere, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Stresul la examene, Ghidul ocupaţiilor, Etapele unei orientări şcolare şi profesionale eficiente; Reţeaua liceelor bucureştene;
-              11 activităţi de consiliere de grup la cabinetul de consiliere/cabinetul de informatică ce au presupus:
a.            derularea activităţii de testare OSP (89 de elevi) cu instrumentul TOOLKIT, pe platforma amn.ro;
b             întocmirea rapoartelor individuale de OSP;
c              transmiterea acestora părinţilor elevilor testaţi;
d         discutarea rezultatelor obţinute cu elevii şi părinţii acestora.
A fost iniţiat în online un grup de discuţii cu părinţii elevilor claselor a VIII-a în care au fost dezbătute teme de OSP şi  Pregatirea copilului pentru examenul de EN.
-          4 activităţi în parteneriat cu CN Militar (prezentarea ofertei).SEMESTRUL II

Activitatile cu tematica OSP derulate de catre consilierul scolar in semestrul II au fost:

In cadrul proiectului Tinta mea, Liceul au fost incheiate protocoale de colaborare interinstitutionala (cu Lic Th Electronica Industriala si Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii), prezentandu-se oferta educationala a celor doua institutii -  4 activitati de consiliere de grup.
Elevii au participat la Targul de Oferta Educationala.

Proiectul Paşi către Viitor a cuprins derularea, în semestrul II, a 16 de activităţi cu tematică OSP la clasele a VIII-a (consiliere de grup la clasă), dezbatandu-se temele:
-          Factorii si etapele unei orientari scolare si profesionale eficiente;
-          Greseli frecvente la EN. Recomandari si sugestii despre cum pot fi evitate;
-          Autocunoaştere,
-          Analiza brosurii Admiterea in invatamantul liceal,
-          Tipuri de licee, specializari, Criterii de alegere a liceului,
-          Completarea fisei de inscriere,
-          Calendarul Admiterii,
-          Metode şi tehnici de învăţare eficientă,
-          Stresul la examene,
-           Reţeaua liceelor bucureştene.

A fost iniţiat un grup de discuţii cu părinţii elevilor claselor a VIII-a în care au fost dezbătute teme de OSP şi  Pregatirea copilului pentru examenul de EN.
Toti parintii au primit materiale informative.

Elevii claselor a VIII-a si parintii acestora au beneficiat de consiliere individuala si/sau de grup, la solicitarea acestora, in cadrul Cabinetului de Asistenta Psihopedagogica.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu