marți, 5 iulie 2016

Resurse pentru logopedie: Găseşte cuvintele potriviteGĂSEŞTE CUVINTELE POTRIVITE
Sarcina didactică: completarea propoziţiei enunţate de conducătorul jocului cu cuvântul corespunzător, formularea unor propoziţii în care să se includă în mod logic un cuvânt dat.
Regulile jocului: copilul atins pe umăr cu bagheta, completează cuvântul care lipseşte din propoziţie, reluând apoi întreaga propoziţie cu un cuvânt dat. Grupa de copii aprobă prin aplauze răspunsurile corecte.
Indicaţii pentru organizarea şi desfăşurarea jocului
Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele dispuse în semicerc.
În funcţie de nivelul grupei, educatoarea va formula propoziţii eliptice începând cu cele cărora copilul trebuie să le adauge fie complementul, fie predicatul, fie atributul, fie subiectul.
Astfel se pot utiliza propoziţii de tipul:
- Merele se culeg din....
- Toamna, copiii merg la ....
- Cireşele....
- Primăvara, pomii....
În genere, copiii pot fi solicitaţi să găsească mai multe cuvinte potrivite pentru aceeaşi propoziţie.
În partea a doua a jocului pot să fie antrenaţi copiii în calitatea de conducători ai jocului. De asemenea, se modifică sarcina didactică. Conducătorul jocului spune un cuvânt, iar copiii trebuie să construiască o propoziţie cu sens în care să fie inclus cuvântul respectiv.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu