marți, 5 iulie 2016

Metode comportamentale de control al frecvenţei de manifestare a unui comportamentUrmătoarele metode de sunt prezentate în succesiunea metodă-definirea metodei-exemplu.

Întăririle pozitive (Prezentarea unui stimul după producerea unui comportament, cu scopul creşterii ratei şi intensităţii acestuia.) Profesorul oferă elevilor 5 min. pauză după realizarea unor sarcini. Dacă după oferirea pauzei creşte calitatea realizării sarcinii, pauza devine întărire pozitivă.
Pedeapsa (Un stimul care urmează unui răspuns, cu scopul scăderii frecvenţei sale de manifestare.) Unui elev din clasa a doua i se reducea perioada dejoacă cu 5 min. în urma unui comportament inadecvat. Dacă după această regulă scade frecvenţa comportamentelor disruptive, scăderea pauzei cu 5 min. reprezintă o pedeapsă.
Întăririle primare (Un stimul poate fi definit ca o întărire primară, dacă satisface o nevoie fiziologică.) Alimentele sunt un exemplu de întărire primară.
Întăririle secundare (Un stimul poate fi definit ca o întărire secundară dacă satisface o nevoie materială sau socială.) Notele, banii, popularitatea sunt întăriri secundare frecvent utilizate
Planificare  a întăririlor (Realizarea unei scheme de întărire.) Oferirea unei întăriri la un interval stabilit sau după un număr de răspunsuri corecte. Exemplu, profesorul oferă întărire după 4 răspunsuri corecte.
Modelarea ( Învăţarea unor comportamente noi prin întărirea succesivă a secvenţelor comportamentului.) Profesorul Z are un elev care este foarte timid când răspunde oral. Prima dată îi oferă o recompensă după contactul vizual cu elevul. In următoarea etapă oferă întăriri pentru că acesta ridică mâna, apoi doar după ce răspunde prin da sau nu la întrebările sale şi în fine după ce răspunde utilizând mai multe cuvinte etc.
Eliminarea gradată a stimulilor (Eliminarea gradată a întăririlor prin introducerea unor stimuli noi care cresc frecvenţa comportamentului ţintă.) Înlocuirea unei întăriri materiale (dulciuri) cu întăriri sociale (încurajarea).
Time-out (Este o metodă de întărire negativă prin care elevul este scos dintr-un mediu în care nu-şi poate controla comportamentul (primind multe întăriri pozitive pentru comportamentul nedorit) şi plasat într-un alt mediu, pentru un interval de timp stabilit.) Spaţiul pentru "time - out" este stabilit în clasă, fiind evitate locurile întunecoase sau răcoroase şi denumirile tendenţioase de genul "banca măgarului". Elevul nu trebuie să aibă o altă preocupare în această perioadă (nu scrie sau desenează) şi nu trebuie să devină centrul atenţiei.  Altfel acest timp devine întărire pozitivă pentru acel comportament. Timpul pentru time-out să fie între 5 şi 10 min.
Extincţia (Retragerea unui comportament ca urmare a lipsei de întărire.) De exemplu, dacă pentru un elev acordarea atenţiei este întărirea pozitivă pentru comportamentul disruptiv, şi nu i se mai acordă această întărire, după o perioadă, comportamentul nu mi apare.
Penalizarea (Retragerea unor privilegii ca metodă de scădere a frecvenţei de apariţie a unui comportament.) Se retrage un număr de credite oferite anterior de profesor pentru că a apărut comportamentul nedorit.

Bibliografie: 

A. Băban, (coordonator)(2001): Consilierea educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, Ed. Presa universitară clujană, Cluj Napoca, p. 2001Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu