luni, 22 martie 2010

Decizia e a mea!


Ora de consiliere la... clasa 7 D


Programul educaţional "Decizia e a mea!" – autori: dr. psih. Aurora Liiceanu, dr. psih. Andrei Popescu

In viaţa noastră cotidiană de adulţi, învăţăm de cele mai multe ori după metoda empirică a "încercării şi erorii". Şi încercăm să oferim tinerilor soluţiile condensate de propria noastră experienţă. Uneori această metodă nu este funcţională pentru că nici un individ nu poate gândi ca celălalt şi pentru că nici o situaţie nu seamănă cu alta. Se pare, din experienţa generaţiilor de contemporani de la noi şi de aiurea, că o metodă mult mai eficientă este ca fiecare om să aibe şansa propriei sale experienţe şi libertatea de a o verifica în relaţiile cu ceilalţi.
Un loc central în Programul educaţional "Decizia e a mea!" îl ocupă formarea abilităţii de a analiza şi prelucra individualizat informaţia socială şi modelarea capacităţii de reflexie asupra propriei persoane, prin raport la mediul ce o înconjoară. Şi, nu în ultimă instanţă, luciditatea de a face faţă riscurilor, de a înfrunta conştient tentaţia de a deprinde comportamente neavenite şi dăunătoare.
Programul educaţional "Decizia e a mea!" propune prin metoda învăţării naturale câteva teme de lucru, organizate şi structurate interactiv. Scopul programului este acela de a propune o nouă formă de comunicare între profesori şi elevi, fie ea şi sub formă de jocuri. Caracterul relaxat al comunicării va înlesni transferul de cunoaştere, în măsura în care se va crea în oră o atmosferă de cooperare şi participare”.

Tema lecţei de azi: Ce loc au prietenii printre ceilalţi? Şcoala sentimentelor: prietenia, afecţiunea, respectul, dragostea.

Scopul lecţiei: Sensibilizarea adolescenţilor faţă de marea diversitate de persoane din viaţa lor, de diferenţele dintre aceştia, de potenţialul afectiv al relaţiilor cu acestea

Metode: studiul de caz, dezbaterea în grup, jocul didactic

Şi pentru că a venit primăvara, am părăsit sala de clasă, ieşind în curtea şcolii…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu