duminică, 7 martie 2010

Inteligenţa multiplă (6)


SUGESTII PENTRU ABORDAREA PROCESULUI FORMARII CONCEPTELOR SPECIFICE ŞTIINŢELOR NATURII DIN PERSPECTIVA INTELIGENŢEI MULTIPLE (2)

Cunoscând profilul intelectual al elevilor se pot organiza activităţi diferenţiate pentru învăţarea şi formarea conceptelor:

La începutul activităţii de predare-învăţare a unui concept se poate folosi o activitate care stimulează inteligenţele multiple în scopul de a creşte motivaţia elevilor.

Aceste puncte de plecare trebuie să pună problema specifică ştiinţei sub forma unei interogaţii-metaforă care să deschidă perspectiva înţelegerii în codul familiar al copilului.

Exemple:
Cine poate să imagineze o conversaţie între Soare şi Pământ? (stimulează interpersonalul; folosită atunci când dorim să formăm conceptele de mişcare de rotaţie şi de revoluţie);
Cine poate să realizeze un desen asemănător? (stimulează vizualul; folosită atunci când dorim să formăm conceptele de plantă, rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct, sămânţă);
Dacă aş putea fi un anotimp, ce aş dori să fiu şi de ce? (stimulează intrapersonalul; folosită atunci când dorim să formăm conceptele de anotimp, primăvară, vară, toamnă, iarnă);
Puteţi recunoaşte cine face aceste zgomote? (stimulează muzicalul; folosită atunci când dorim să formăm conceptul de animal).

Solicitarea mai multor coduri de reprezentare în realizarea şi raportarea activităţilor de învăţare şi formare a unui concept/ explorarea unui concept prin diferite coduri de reprezentare.

Activităţile propuse pentru învăţarea şi formarea unor concepte pot fi realizate prin folosirea mai multor forme de exprimare.

Exemplu:
Activitatea de definire a celor patru anotimpuri poate solicita răspunsuri în moduri diferite de prezentare: în cod verbal, imagine sau mişcare. Altfel spus, copiii pot defini anotimpurile folosindu-se de cuvânt, desen sau mim.
.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu