duminică, 7 martie 2010

Inteligenţa multiplă (5)


SUGESTII PENTRU ABORDAREA PROCESULUI FORMĂRII CONCEPTELOR SPECIFICE ŞTIINŢELOR NATURII DIN PERSPECTIVA INTELIGENŢEI MULTIPLE (1)

Cea mai importantă aplicare didactică a teoriei lui Gardner este promovarea înţelegerii profunde a conceptelor fundamentale din diferite discipline, acordându-se elevilor posibilitatea de a le explora, folosind o gamă largă de inteligenţe.
În acest sens se recomandă:
- identificarea conceptelor importante ce trebuie predate;
- proiectarea de activităţi variate ca punct de plecare, pentru comunicarea ideilor şi realizarea unei baze solide de cunoştinţe;
- adâncirea înţelegerii prin investigarea subiectului dintr-o varietate de perspective;
- selectarea acelor activităţi care corespund cel mai bine obiectivelor propuse;
- crearea cadrului pentru folosirea mai multor sisteme de simboluri sau inteligenţe pentru aplicarea şi reflectarea ideilor în scopul evaluării;
- îmbogăţirea experienţei prin abordarea conceptului atât în cadrul disciplinei, cât şi interdisciplinar.

Activând mai multe tipuri de inteligenţă, predarea poate facilita o înţelegere profundă a conceptelor.
Cercetările au demonstrat că toţi ne naştem cu cele opt inteligenţe. Totuşi, elevii vor veni la şcoală cu grade diferite de dezvoltare a acestora. Rezultă de aici că fiecare copil va avea un set personal de puncte forte şi de puncte slabe.
Astfel se explică de ce este uşor (sau dificil) pentru un elev să asimileze un concept atunci când este prezentat într-o modalitate particulară. Aceasta este foarte strâns legată de stilul de învăţare.
Cunoaşterea felului în care învaţă fiecare elev va permite profesorului să ia decizii corecte asupra modului de evaluare a progreselor copiilor. Această practică a evaluării individuale va permite învăţătorului să ia decizii corecte asupra modului de predare şi prezentare a informaţiilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu