duminică, 7 martie 2010

Inteligenţa multiplă (4)

Implicaţiile educative ale teoriei lui Gardner

Obiectivul teoriei inteligenţelor multiple este substituirea şcolii uniforme printr-una cu adevărat centrată pe individ.

Emergenţa unei educaţii individualizate este motivată de două presupoziţii:

- de vreme ce indivizii au profiluri de inteligenţă diferite, atunci şcoala trebuie organizată astfel încât să se plieze acestora (în loc să pretindă că toţi elevii au acelaşi tip de intelect, ar trebui să se conceapă o educaţie care să maximizeze potenţialul intelectual al fiecăruia);

- în trecut, se credea ca un individ poate asimila întreaga cunoaştere umană sau parte semnificativă a acesteia. Câtă vreme un asemenea obiectiv părea de atins, curriculum-ul uniform era legitim. Nu mai este cazul azi, când nimeni nu mai poate visa măcar să achiziţioneze fie şi un singur domeniu de cunoaştere.

Şcoala avută în vedere de Gardner îşi propune: dobândirea unei înţelegeri profunde în cadrul câtorva discipline-nucleu; încurajarea elevilor în folosirea cunoştinţelor asimilate pentru rezolvarea de probleme cu care se pot confrunta în comunitatea mai largă; încurajarea combinaţiei unice de inteligenţe a fiecărui elev.

Gardner propune reformularea curriculum-ului din perspectiva deprinderilor, cunoştinţelor şi, mai ales, a înţelegerii, adaptându-l, pe cât posibil, stilurilor de învăţare şi profilurilor intelectuale ale elevilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu